Park[ing] Day Antwerpen claimt op Park[ing] Day een handvol parkeerplaatsen (vrijdag 20 september, week van de mobiliteit)

Park[ing] Day Antwerpen claimt op Park[ing] Day de betalende parkeerplaats. We betalen voor de parkeerplaats, maar niet om er te parkeren.  Door op Park[ing] Day het experiment aan te gaan, maken we op vrolijke wijze dit belangrijke thema bespreekbaar. Van wie is de straat eigenlijk? De initiatiefnemers van op Park[ing] Day - Antwerpen sluiten zich aan bij de actie ‘Verover de ruimte’ die Autodelen.net organiseert in het kader van de Week van de Mobiliteit. In steden over de hele wereld wordt met de internationale actie op Park[ing] Day aandacht gevraagd voor de manier waarop de straten nu worden gebruikt en de mogelijkheden die zouden ontstaan bij minder geparkeerde auto’s. Park[ing] Day is een internationaal fenomeen, een jaarlijks terugkerende interventie waarbij wereldwijd bewoners, creatievelingen, ontwerpers en kunstenaars, voor één dag parkeerplekken ombouwen tot kleine publieke parkjes. In Antwerpen geven we voor één dag een zinvollere inkleding aan enkele parkeerplaatsen in de Diercxenstraat en de Mellaertstraat. Met deze actie willen we onze collega-inwoners-van-Antwerpen inspireren om na te denken over de nieuwe mogelijkheden als we meer gaan autodelen.

 Autodelen is een cruciale schakel naar minder auto’s. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privéwagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggegeven aan buurtbewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen nóg aantrekkelijkere alternatieven worden. Autodelers gaan bovendien rationeler om met autogebruik en rijden gemiddeld minder kilometers, wat ook onze luchtkwaliteit en het klimaat ten goede komt. “Verover de ruimte” wil aantonen dat autodelen de perfecte manier is om een straatbeeld met minder wagens te creëren. In de stad is de vrije ruimte beperkt en auto’s slokken een flink deel van dit schaarse goed op. Minder auto’s betekent dus méér groen, méér straten op mensenmaat en méér ruimte voor wateroplossingen.

 Ga op 20 september tussen 16u en 18u eens een kijkje nemen in de Mellaertsstraat of kom overdag langs in de Diercxenstraat, liefst met een parasol, emmer of gieter (op voorwaarde dat je ze te voet of op de fiets mee krijgt), voeg je voorwerp toe aan onze geclaimde P-plaatsen, of kom tussen 16u en 18u een glaasje drinken en help zo onze boodschap te verspreiden:

Aandacht gevraagd voor de manier waarop de straten nu worden gebruikt en de mogelijkheden die zouden ontstaan bij minder geparkeerde auto’s en dus autodelen.

Minder auto’s betekent dus méér groen, méér straten op mensen maat en méér ruimte voor wateroplossingen.

Koen Wynants
Book Presentation: FREE, FAIR AND ALIVE. The Insurgent Power of the Commons (14 september, Brussel)
boekpresentatie oikos.jpg

Of het nu burgers zijn die een energiecoöperatieve op poten zetten, een cohousing project starten of samen zorg dragen voor een publiek park, onze samenleving bevat tal van positieve initiatieven. In deze commons produceren of beheren burgers samen wat ze waardevol vinden en zelf willen voor zorgen, op basis van eigen regels. Ze nemen de toekomst in eigen handen en tonen dat naast staat en markt, commons een derde essentiële pijler zijn om zaken te organiseren in onze samenleving. Hoe deze commons kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving daarover gaat het nieuwe boek van Silke Helfrich (D) en David Bollier (US). We zijn met plezier ingegaan op de vraag van de auteurs om het boek mee voor te stellen in Brussel.

Hoe deze nieuwe golf van commons kan bijdragen aan een duurzame samenleving is een prangende vraag. Deze vraag staat dan ook centraal in dit nieuwe boek. Silke Helfrich (D) en David Bollier (US) vertellen je er meer over op 14/09 in Brussel. Het boek gerealiseerd met de steun van de Heinrich Böll Foundation, leest als een culturele kritiek en dient als een praktisch handboek voor commoning. 

Programma 

19u30    Welkom, Dirk Holemans (Oikos)

19u40    Introducing the book: Silke Helfrich en David Bollier

20u10    Belgische commoners vertellen hun verhaal

20u40    Hoe kunnen overheden commons ondersteunen: Lotte Stoops (Green MP)

21u20    Conclusie

Inschrijven

Schrijf je hieronder in voor het evenement. De inkom is gratis, schrijft tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt.

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Book Presentation: FREE, FAIR AND ALIVE. The Insurgent Power of the Commons

Whether it are people establishing an energy cooperative, a cohousing project or taking care of a public park, our society is full of positive initiatives. In these commons, people work together to produce or manage what they find valuable and want to take care of, on the basis of their own decided rules. They take the future in their own hands and show that next to state and market, commons are a third essential way of organizing things in society.

How these new wave of commons can contribute to a sustainable society is an urgent question. It is at the heart of the new book of Silke Helfrich (D) and David Bollier (US), of which we are proud to present the English version in Brussels. The book, realized with the support of the Heinrich-Böll-Stiftung, reads as a cultural critique, a table-pounding political treatise, and practical playbook for commoning!

Programma 

19u30    Welcome, Dirk Holemans (Oikos)

19u40    Introducing the book: Silke Helfrich and David Bollier

20u10    Belgian commoners tell their story

20u40    How can authorities sustain commons: Lotte Stoops (Green MP)

21u20    Closing Remarks

Inschrijven

Link: https://www.oikos.be/denktank/evenementen-denktank/164-boekpresentatie-free-fair-and-alive-the-insurgent-power-of-the-commons?fbclid=IwAR1nj5Ii_M_TGjH3R-gpXYNYLJ05X5iDkRyIDs2wT7kCGcle9O0WNJDBWCU

Koen Wynants
3 gratis inspiratiesessies voor coöperaties (Anseelefonds, Gent)
anseelefonds cooperaties.jpg

Sedert 1 mei is een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van kracht. Hoeft het nog een betoog dat dit een grote impact op coöperatieve vennootschappen? Met haar gratis inspiratiesessies op zaterdagvoormiddag 5 oktober19 oktober en 16 november, zal het Anseelefonds je helpen om jouw coöperatieve eigenheid in de praktijk te verbreden en te verdiepen. Jouw gidsen zijn historici, economen, filosofen, … maar ook en vooral jouw coöperatieve collega’s met wie je in dialoog kan gaan. Dat spreekt vanzelf!
Praktisch:

 • Sessie 1: 5 oktober - Coöperatieve Waarden en Principes

 • Sessie 2: 19 oktober - Winst en Meerwaarde

 • Sessie 3: 16 november - Ledenbetrokkenheid

 • Kunstencentrum Vooruit - Gent

 • Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent

 • Zaterdagvoormiddag van 9u00 tot 12u30

 • Gratis toegang

Mis deze inspiratiesessies niet. Schrijf je nu in voor 1 of meerdere sessies via onderstaande knoppen! Vermeld zeker de namen van diegenen waarvoor je inschrijft.

 Sessie 1: 05/10/2019 Coöperatieve waarden en principes:

 • Wat leert de geschiedenis ons om niet uit te glijden op het glibberige pad tussen de intenties en de realiteit?

 • Wat zegt de nieuwe wet nu precies over de toepassing van de coöperatieve principes (ICA-principes)?

 • Hoe gaan coöperaties hier in de praktijk mee om?

 • Meer info...

Het antwoord op deze en nog veel andere vragen krijgt u op deze inspiratiesessie! Met medewerking van volgende sprekers: Alain Clauwaert - voorzitter AnseeleFonds, Geert van Goethem - directeur AMSAB/ISG, Peter Bosmans - directeur Febecoop, Karel Lootens - Wooncoop

Inschrijven - 5 oktober - coöperatieve waarden . Meer gedetailleerde informatie over deze sessie kan u hier vinden

 

 Sessie 2: 19/10/2019 Winst en meerwaarde:

 • Is de uittreding van een vennoot met zijn scheidingsaandeel aan nominale waarde een heilig coöperatief principe?

 • Is het klassiek dividend van 6% een correcte vergoeding van risicokapitaal of buitensporig in tijden van historisch lage rente?

 • Hoe zat het nu weer met de coöperatieve restorno als alternatief voor een dividenduitkering?

 • Meer info...

Over deze en vele andere vragen hopen we u aan de hand van praktijkcases een aanzet tot antwoord te geven. Met medewerking van volgende sprekers: Alain Clauwaert - voorzitter AnseeleFonds, Peter Bosmans - directeur Febecoop, Bart Van Gijsel - economische raadgever Febecoop, Marc Standaert - directeur COOP Apotheken, Steven Pauwels - zaakvoerder CHOCO relatiebouwers, Prof. Dr. Koen Schoors - Economisch professor Universiteit Gent.

 Inschrijven - 19 oktober - winst en meerwaarde .Meer gedetailleerde informatie over deze sessie kan u hier vinden

 

Sessie 3: 16/11/2019 Ledenbetrokkenheid:

 • De graad van ledenbetrokkenheid meet je niet alleen op basis van de inspanningen die de coöperatie dag in, dag uit voor haar leden doet. Maar evengoed aan de hand van de bereidheid van de leden om bij te dragen tot het welzijn van de coöperatie: “Ask not what your cooperation can do for you—ask what you can do for your cooperation", om de goede oude Kennedy te parafraseren.

 • Meer info...

In deze inspiratiesessie over ledenbetrokkenheid staat logischerwijze jouw betrokkenheid centraal. Met medewerking van volgende sprekers: Alain Clauwaert - voorzitter AnseeleFonds, Peter Bosmans - directeur Febecoop, John Vandaele - Energent, Ruben Segers - De Vroente / De Kollebloem, Prof. Dr. Tine De Moor - Professor Sociale en Economische Geschiedenis aan Universiteit Utrecht

 Inschrijven - 16 november - ledenbetrokkenheid .Meer gedetailleerde informatie over deze sessie kan u hier vinden

Koen Wynants
Doedag 'Groene ader' Sint-Andries (21 sep 2019)
Doedag sint-andries.jpg

Sinds enkele jaren is de wijk Sint-Andries aan de slag om de wijk weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen (stormen, hitte, droogte, …). In 2017 was er een pilootproject rond ‘klimaatadaptatie’ op initiatief van Stadslab 2050. Toen is ook een nieuw wijkcollectief ontstaan, Veerkrachtig Sint-Andries vzw. Dit wijkcollectief neemt sindsdien heel wat initiatieven die bijdragen aan aan klimaatrobuustere wijk: onder andere ontharding, regenwateropslag, lokale voedselproductie, …

Elk voorjaar wordt een zogenaamde ‘Droomdag’ georganiseerd om te fantaseren over nieuwe acties. Elk jaar volgt ook een doedag: om effectief allerhande acties uit te testen. De doedag van 2019 gaat door op zaterdag 21 september.

Commons Lab is sinds 2018 partner van dit wijkcollectief. We bieden ondersteuning bij de organisatie van de droom- en doedag: fondsenwerving, praktische organisatie, logistiek, maar ook inhoudelijk. We verzorgen ook de contacten met het district en stad. Anderzijds leren we als Commons Lab enorm veel over collectief beheer, creëren van nieuwe urban commons, rolverdeling en samenwerking tussen burgers, stad, middenveld, ondernemers, … Het was in Sint-Andries dat we met de bouw van de allereerste gevelregenton, onbewust zijn beginnen ‘commonen’ in 2017. Al die verworven kennis, ideeën, materiaal, vaardigheden probeert Commons Lab maximaal te delen met andere Antwerpse wijken en straten.

Op 21 september wordt Sint-Andries opnieuw een beetje groener; geveltuinen, aangepaste boomspiegels, parklets. We willen ook een onderhoudsbeurt geven aan de groenbakken in de omgeving van het Bogaardenplein. De geveltonnen en de Lange Ridders 'Tuinstraat’ kunnen ook wat onderhoud gebruiken. We gaan samen timmeren, planten, zaaien, schuppen en meer. Wij zorgen voor allerhande materiaal: bakken, teelaarde, plantjes, timmerhout, tools. Alles kan ’s morgens opgehaald worden aan de Sint-Andriesplaats (voor Costa).

Programma voor 21/09:

10.00 Ontvangst deelnemers met koffie en koffiekoeken aan de Sint-Andriesplaats (aan co CoSta)
10.15 Powerbriefing van 5 ploegen
10.30 Start werkshift 1
12.30 Lunchpauze
13.30 Start werkshift 2
17.00 Einde

Meld je aan , stuur een mailtje naar helpen@klimaatrobuust.eu

Deze dag wordt georganiseerd door Veerkrachtig Sint-Andries vzw met de hulp van Klimaatrobuust Sint-Andries en Commons Lab Antwerpen en met de steun van de Burgerbegroting van het district Antwerpen.

Koen Wynants
Maak kennis met de 4 samentuinen in Sint-Andries (zaterdag 14 september)
samentuin Lode Sebrechtspark.jpg

De wijk Sint-Andries in het historisch stadscentrum van Antwerpen telt niet minder dan vier samentuinen. De samentuinen zijn plekken midden in de stad waar buren samen verse groenten kweken. Tijdens de boerenmarkt op de Sint-Andriesplaats (14/9) stellen de samentuinders hun tuintjes graag voor je open. Kom alles te weten over het ontstaan van deze tuintjes, hoe ze werken en hoe ook jij kan meedoen. Er start een rondleiding om 11u en om 14u aan de stand van Klimaatrobuust Sint-Andries op de boerenmarkt.

De verklaring dat er in deze wijk maar liefst 4 samentuinen kunnen floreren is dat er een zeer geëngageerd wijkcollectief deze 4 samentuinen samen ondersteund, Veerkrachtig Sint-Andries vzw. Samentuinen in Antwerpen worden finacieel ondersteund door stad en district Antwerpen. Alle info via https://www.antwerpen.be/nl/info/58a2f9db2d2a3c9b1836067c/tuinieren-in-antwerpen

Locatie: Sint-Andriesplaats, 2000 Antwerpen

Koen Wynants
RHEDCOOP symposium - Rugwind voor energetisch renoveren: biedt de coöperatieve ESCo een oplossing? (10 oktober, Berchem)
rhedcoop.png

Op donderdag 10 oktober brengen we Vlaamse en Nederlandse experten, lokale besturen en energiecoöperaties samen om ervaringen en kennis uit te wisselen. Wat zijn de kansen en uitdagingen voor een coöperatieve ESCo (Energy Service Company)? Kunnen we zo de energietransitie financieren? En hoe kunnen lokale besturen de energietransitie via coöperaties ondersteunen en versnellen?

Kom het te weten op ons RHEDCOOP symposium!

Programma

9.30 uur

Onthaal met ontbijt

10 uur

Start van de plenaire sessies

12.30 uur

Duurzame en gezonde netwerklunch

13.30 uur

Verdiepende sessies

 • Hoe financieren we het coöperatief ESCo-model?

 • Wat zijn de drempels voor grootschalige woningrenovatie en biedt de coöperatieve ESCo een oplossing voor energiearmoede?

 • Ga mee op klantenreis: hoe werven we de woningeigenaar?

 • Hoe kunnen lokale besturen de energietransitie via coöperaties ondersteunen en versnellen?

 • Samenwerken met de markt: bouwen aan een lokaal netwerk van betrouwbare technische spelers.

17 uur

Plenaire terugkoppeling en conclusies

18 uur

Netwerkreceptie

>> Ik schrijf me in

Ken je iemand die ook graag wil komen? Stuur deze uitnodiging gerust door. Het aantal inschrijvingen is beperkt. Schrijf je in voor donderdag 26 september.

Koen Wynants
Boekpresentatie ‘Rebelse plekken, over municipalisme en commons’ (2 okt, Elcker-Ik)
rebelseplekken-500x625.jpg

‘Rebelse plekken’ is een zoektocht naar nieuwe initiatieven die haaks staan op het dominante neoliberale denken. ‘Commons’ en ‘municipalisme’, twee begrippen die dicht bij elkaar aanleunen, behoren tot die mondiale en hoopvolle grondstroom. Op vele plaatsen zijn het geen abstracties meer, maar beginnen ze stilaan tot het nieuwe normaal van het dagelijkse leven te behoren.

‘Rebelse plekken’ beginnen de wereldkaart stilaan in te kleuren. Walter Lotens zoekt die plekken op in Frankrijk (De Larzac, Nôtre Dame-des-Landes (ZAD), Saillans, Loos-en-Gohelle en Grenoble) en in Spaanse ciudades rebeldes zoals Barcelona en Madrid.

Nabijheid en herkenbaarheid maken kleine, maar ook grote steden tot een uitgelezen schaal om samen-leven te organiseren. Hij trekt bovendien de oceaan over naar Latijns-Amerika. Daar is de bewaarplaats van sociale mechanismen, die bij ons onder een moordende economische ratrace ondergesneeuwd zijn geraakt: het Buen Vivir, de wateroorlog in Cochabamba, de fábricas recuperadas in Buenos Aires en de Zapatistas in Chiapas.

Op rebelse plekken wordt de boeiende kunst van het organiseren van hoop beoefend: met vallen en opstaan rijzen daar de vage contouren van een andere wereld op. Stap voor stap. Walter Lotens volgt en beschrijft die stappen.

Op woensdag 2 oktober 2019 (20 uur) wordt het boek voorgesteld. Met commentaar van Pascal Gielen, (cultuursocioloog UA) en Koen Wynants (Commons lab Antwerpen).

Locatie: Elcker-Ik Centrum, Breughelstraat 31/33, 2018 Antwerpen

Walter Lotens, moraalfilosoof, Latijns-Amerika watcher en freelancer voor www.dewereldmorgen en www.uitpers.be schrijft over bewegingen van onderuit van Borgerhout over Madrid en Barcelona tot Cochabamba en Paramaribo. Hij houdt lezingen rond de thema's die hij in zijn boeken aansnijdt (www.walterLotens.net).

Walter Lotens (2019), Rebelse plekken. Over municipalisme en commons.

Oud-Turnhout – 's-Hertogenbosch, Gompel&Svacina, www.gompel-svavcina.eu, 184 blz. prijs: 23 euro,

ISBN 9789463711487

Koen Wynants
Seizoen 3 van de Theatergarage van start!
Theatergarage 3.jpg

Een dichtbevolkte wijk in Borgerhout extra muros zonder veel cultuur- en infrastructuuraanbod. Plots staat een oud garagegebouw te koop. Een buitenkans. 500 gezinnen engageren zich in 2017 voor de gezamenlijke aankoop door een coöperatieve actie. De garage is eigendom van de buurt, voor en door de bewoners. Vrijwilligers creëren de Theatergarage met vooral kinder- en jongerenprogrammatie. Resultaat: meer dan 100 activiteiten in beginjaar 2017. Het eerste autonome buurtcultuurcentrum in Vlaanderen had vorm en inhoud. De Theatergarage in Borgerhout is het eerste door de buurt beheerde, coöperatief cultureel centrum van Vlaanderen.

Ze gaan nu hun derde seizoen in. Met Barbara Dex, Leo Bormans, Bert Gabriëls, Het Gevolg, Guy van Nueten, Marcel Vanthilt, en vele anderen, maar ook samen zingen, kinder- en jongerenvoorstellingen, workshops, … Ga er zeker eens langs en pik een voorstelling mee!

Info en tickets: http://www.theatergarage.be/

Locatie: Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout

Koen Wynants
Overzicht wekelijkse Kraakvers boerenmarkten in Antwerpen (najaar 2019)
kraakvers 2019.jpg

KRAAKVERS is een lokale Antwerpse markt waar stadsbewoners elkaar heerlijk kunnen ontmoeten en boeren en lokale producten centraal staan. KRAAKVERS boerenmarkt heeft een groot hart voor boeren en artisanale producten van topkwaliteit. In 2019 gaan er wekelijks boerenmarkten door, steeds op zaterdag van 10-15u. En dat elke week op een andere locatie in de stad. Volg Kraakvers op de voet via Facebook.

Overzicht:

SEPTEMBER
07/09 - BORGERHOUT - Vinçotteplein
14/09 - SINT ANDRIES - Sint Andriesplaats
21/09 - DEN DAM - Den Damhof, t/o Lange Lobroekstraat 77
28/09 - PAKT - Haringrode, Regine Beersplein

OKTOBER
05/10 - BORGERHOUT - Vinçotteplein
12/10 - SINT ANDRIES - Sint Andriesplaats
19/10 - DEN DAM - Den Damhof, t/o Lange Lobroekstraat 77
26/10 - PAKT - Haringrode, Regine Beersplein

NOVEMBER
02/11 - BORGERHOUT - Vinçotteplein
09/11 - SINT ANDRIES - Sint Andriesplaats
23/11 - PAKT - Haringrode, Regine Beersplein

Koen Wynants
Basisworkshop voor coöperatief ondernemen (ism Febecoop) (30 september, Elcker-Ik)
febecoop.png

Loop je rond met plannen om samen te ondernemen, en anders te ondernemen? Dan is er een grote kans dat je uitkomt bij een coöperatie. Maar wat is een coöperatie precies? Hoe ziet een coöperatief ondernemingsplan eruit, en de juridische structuur? Tijdens deze basisworkshop krijg je concrete handvatten om je idee op een gestructureerde manier uit te werken. We gaan dieper in op deze veel gestelde vragen: • Wat is een coöperatie? En wie is er allemaal bij betrokken? • Wat moet er in een coöperatief ondernemingsplan staan? En wat is het verschil met een financieel plan? • Wat is een missie in coöperatieve context? • Je coöperatieve waarden formuleren: hoe begin je daaraan? • Wat onderscheidt een vennootschap van een vzw of eenmanszaak? • Wat zijn de basiskenmerken van de gewone coöperatie? En van de erkende coöperatie? • Wat is een Vennootschap met Sociaal Oogmerk? • Welke maatregelen bestaan er in Brussel voor coöperatieve starters?

Deze workshop is een basisworkshop, afgestemd op Antwerpse starters. Indien er effectief interesse en vraag naar is kunnen we later nog een uitgebreide workshop van een hele dag organiseren.

Inschrijven Deelname is gratis, inschrijven verplicht. Schrijf je vóór in bij met vermelding van je naam, functie en organisatie of werktitel van je idee.

BEGELEIDING

Peter Bosmans, Febecoop

Koen Wynants, Commons Lab Antwerpen

TIJDSTIP

Ma 30/9/19, 20:00-22:30

LOCATIE

Elcker-Ik (Grote Zaal)

INSCHRIJVEN:

Link: https://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&cty_id=2732

Koen Wynants
Inspiratietour langs Antwerpse commons initiatieven (Vormingplus Waas-en-Dender i.s.m. Oikos denktank en Commons Lab Antwerpen)
Pretstraat tuinstraat 2018.jpg

De nieuwe commonsgerichte visie op de samenleving, de 'partnerstaat' en de economie in de praktijk uitleggen, dat is wat Koen Wynants doet tijdens een geleide stadswandeling doorheen de wijk Antwerpen-Noord. Een wijk boordevol vernieuwende, collectieve, circulaire initiatieven. We starten aan het Centraal Station van Antwerpen, wandelen langs het Designcenter, Buurthuis De Buurt, De Coninckplein, Spilkiekes, Verborgen Kloostertuin, Fundament, A'pen op wieltjes, Pretstraat Tuinstraat om te eindigen in Park Spoor Noord. Aan de hand van deze plekken kunnen we op een heel bevattelijke en concrete manier uitleggen wat de commons zijn, waarom commons initiatieven een toegevoegde waarde hebben, hoe commons transitie kan werken, hoe sociale verdringing voorkomen kan worden, ... 

Leer meer over de commons

Tijdens deze wandeling zomen we in op de ontstaansgeschiedenis, de diverse domeinen van de commons, successen maar ook knelpunten en op het sociaal inclusieve aspect. Na de wandeling kan iedereen die dit wenst blijven om samen te eten en nog wat na te praten. Noteer alvast 26/10 oktober in jouw agenda. 

Waar

Station Antwerpen-Centraal, Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen

Inschrijven

Volzet

Organisatie 

Vormingplus Waas-en-Dender i.s.m. Oikos denktank en Commons Lab Antwerpen

Koen Wynants
Hackable City of things: oproep naar geïnteresseerde burgerbewegingen en actiegroepen (Imec)

Hackable City of Things is een initiatief van imec waarbij ze burgers, burgerinitiatieven en actiegroepen empoweren om de slimme stad van morgen vorm te geven. Zij komen met het idee, Imec reikt de technologie en data aan om de stad zelf te ‘hacken’.  

Daarom organiseert Imec in het najaar van 2019 een oproep naar geïnteresseerde burgerbewegingen en actiegroepen. Hebben burgerinitiatieven een (technologische) oplossing voor een stedelijk probleem, maar kunnen ze wel ondersteuning gebruiken om hun idee uit te weken of een prototype te bouwen?

Website: https://www.imeccityofthings.be/nl/projecten/hackable-city-of-things

Koen Wynants