Workshop Common Good Matrix (14 juni, Emagine center, Antwerpen)
economy common good.jpeg

In ons huidig economisch systeem wordt succes gemeten op basis van financiële indicatoren zoals het Bruto Nationaal Product of de financiële resultatenrekening van een onderneming. Succes wordt niet gemeten in termen van het vervullen van basisbehoeften, het voorzien van zinvolle tewerkstelling, de bijdrage tot een hogere levenskwaliteit of het beschermen van het ecosysteem. Als we vinden dat onze economie ten dienste zou moeten staan van de samenleving, dan moeten we ook op zoek gaan naar een manier van rapporteren waarbij we kunnen meten in welke mate een organisatie daar toe bijdraagt. Organisaties rapporteren vandaag voornamelijk over hun middelen aan de hand van hun overwegend financiële rapportering. Een andere manier van rapporteren kan bijvoorbeeld via de Common-Good-Matrix. De matrix geeft weer hoe ecologisch, sociaal, solidair, rechtvaardig en democratisch een organisatie is en heeft als voordeel dat het resultaat van de matrix vergelijkbaar is tussen diverse organisaties. Na deze workshop heb je een idee van waar Economy for the Common Good voor staat en heb je een basiskennis van de Common-Good-Matrix. Je kunt inschatten of de Matrix als tool bruikbaar is voor jouw organisatie of voor jouw projecten.

Meer informatie?

“Ware Winst”, ISBN 9789062240296, Christian Felber, 2017 www.ecogood.org of www.ecocommongood.be De Economy for the Common Good stelt voor om de spelregels zo te veranderen dat de economie ten dienste komt te staan van de samenleving. Geld wordt beschouwd als een middel en is geen doel op zich. In een Economy for the Common Good worden ethische organisaties bevoordeeld, zodat de focus verschuift van kostenminimalisatie en winstmaximalisatie naar wat echt van belang is: ‘the Common Good’.

Wanneer?

Vrijdag 14 juni 2019 van 13:30 tot 17:00 Emagine Center, Paardenmarkt 65, 2000 Antwerpen

Kostprijs?

Er is geen vaste prijs voor deze workshop. Je betaalt wat deze workshop voor jou waard is of wat binnen je mogelijkheden ligt. (Organisaties kunnen ook kiezen voor een vast bedrag van 95€ pp. incl. BTW). Betalen kan zowel voor als na de workshop op rekeningnummer BE93 9796 0892 3767 met vermelding van de workshop en deelnemer. De factuur vermeldt het werkelijk betaalde bedrag.

Inschrijven?

Stuur een e-mail naar karla@meer-waarde.be met volgende gegevens: Contactgegevens deelnemer: naam, e-mailadres en GSM nummer Organisatie en facturatiegegevens:

Koen Wynants
Een lokale voedselstrategie voor Antwerpen (Voedselraad Antwerpen, 25 juni)
voedselraad Antwerpen.jpg

Aan het begin van een nieuwe legislatuur brengen we lokale doeners, denkers en geïnteresseerden samen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de Voedselraad gaan we met verschillende lokale voedselinitiatieven op zoek naar oplossingen voor hun belangrijkste uitdagingen. Hoe kunnen we voedsel op een duurzame en inclusieve manier verankeren in de stad? Hoe kunnen we de sociale, economische en ecologische meerwaarde van een lokaal voedselsysteem laten samengaan? Hoe krijgen we duurzaam en lokaal voedsel op de politieke agenda? Hoe kunnen we lokale initiatieven opschalen en verbinden met elkaar? Welke rol is er weggelegd voor de stad? De bedoeling is om op interactieve manier oplossingen te bedenken en te bundelen in een lokale voedselstrategie.

Lokaal voedsel leeft in Antwerpen. Het aantal nieuwe initiatieven groeit en we hebben goesting in een visie en een overkoepelend netwerk om samenwerking te faciliteren. In tegenstelling tot Leuven en Gent, is er in Antwerpen vandaag geen beleid rond voedsel en is er geen lokale voedselstrategie. Hier willen we verandering in brengen. Om te beginnen door het oprichten van een Antwerpse Voedselraad. Dit nieuwe netwerk van lokale voedselinitiatieven, middenveldorganisaties en onderzoekers, nodigt jou graag uit om mee te werken aan een lokale voedselstrategie voor Antwerpen.

Waarom? Wereldwijd zijn steden steeds belangrijkere spelers in de ontwikkeling van beleid rond en de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Steden zijn plaatsen bij uitstek waar innovaties rond voedselproductie, -consumptie en -distributie zich ontwikkelen. In regio Antwerpen is er heel wat in beweging rond stadslandbouw en de uitdaging ligt erin om de juiste kennis en netwerken samen te brengen zodat er nog meer mensen hieraan kunnen deelnemen zowel als producent, consument en prosument.

Doel van de avond:
· Elkaar inspireren, netwerken, ervaring en tools delen
· Antwerps netwerk rond stadslandbouw en lokale voedselproductie versterken
· Belangrijkste uitdagingen identificeren en oplossingen formuleren als basis voor een lokale voedselstrategie voor Antwerpen

Ben jij er ook bij? Schrijf je hier in: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEaJZum6juq1_1oiqkRweWG8h-BEqvjAmFtQGY_KJqgUn5Ag/viewform?usp=sf_link

Om 18u eten we samen een hapje (inschrijven verplicht, 5 euro) en om 19u start het programma.

Dit initiatief is een samenwerking tussen Commons Lab Antwerpen, CRESC UAntwerpen, Boeren en Buren, Wervel en Boerenbond met de steun van Elcker-Ik.

Meer info over het programma volgt.
Tot dan!!

Koen Wynants
Commons Lab te gast op 'Gebermte 2019'
gebermte.jpg

Gebermte is een participatief experiment dat inwoners en bezoekers van Mortsel, Wilrijk, Edegem en omstreken wil betrekken bij de herwaardering van de oude spoorwegbermen (Den Berm) van Mortsel en Wilrijk. Het initiatief wil nieuwe belevingsvormen en gebruiksvormen van de bermen mogelijk maken. Om zo een flexibele, open en spontane parkruimte tot stand te brengen.

Dit jaar wil gebermte zoveel mogelijk mensen de bermen laten meemaken als trage weg. En hen met elkaar in gesprek laten gaan over hoe we de open ruimte in de Zuidrand van Antwerpen sterker kunnen maken. Trage wegen zijn verbindingen die enkel toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters. In het dicht verstedelijkt gebied in en rond Antwerpen zijn trage wegen belangrijk omdat ze veilig zijn en motorisering, privatisering, verharding en bebouwing van de open ruimte tegengaan. Verder maken trage wegen deel uit van het biotoop van verschillende planten en dieren en zorgen ze voor stads-ecologische verbindingen tussen natuurgebieden. Trage wegen verbinden ook mensen met elkaar en maken ontmoetingen, spel, contact met de natuur, reflectie en onthaasting mogelijk.

Maandag 20 mei is er een lezing en debat over GEDEELD GEBRUIK VAN RUIMTE met o.a. Commons Lab Antwerpen.

Meer info: www.gebermte.be

Koen Wynants
Daguitstap 'Energietransitie door burgercoöperaties' in GENT
energie uitstap.jpg

Op zaterdag 25 mei nodigen we je graag uit voor een inspirerende uitstap naar Gent. Welke rol wil je zelf spelen in de energietransitie?
Ontdek twee mooie projecten: Dampoortwijk in Gent, een experiment, waar de bewoners samen met EnerGent hun energie opwekken en beheren. Cohousing Kerselaar, waar ze een duurzame oplossing zochten voor hun energie.

Er rijdt een bus vanuit Kamp C in Westerlo en Berchem station.

Wil je erbij zijn? Schrijf je dan snel in via https://www.kampc.be/agenda/item/182/durfdag-uitstap/about#.XNvYoCgza70 .

Deelname is gratis.

Koen Wynants
SAVE THE DATE - kick-off ‘Samen breken we uit’
ontharding.jpg

Loop jij al een tijd rond met een idee rond ontharding? Heb je een versteende locatie op het oog die je graag wil omzetten naar een groene ruimte, maar je zit nog met vragen over hoe dit aan te pakken?

Op 11 juni organiseren GruunRant, Regionaal Landschap de Voorkempen en Antwerpen aan ‘t Woord de kick-off van het project GruunRant onthardt. Met het project willen de drie organisaties anderen helpen om versteende ruimte, ten noordoosten van de stad Antwerpen, open te breken t.o.v. de groene ruimte en steeds meer mensen inspireren om hetzelfde te doen.

Wil jij graag zelf aan de slag om een versteende locatie in je buurt open te breken? Kom dan zeker langs. Bedoeling is om ideeën uit te wisselen met anderen, maar ook om de eerste stappen te zetten naar concrete uitvoering. Tijdens deze kick-off kom je te weten wat het project GruunRant onthardt precies inhoudt, welke ondersteuning het project je kan bieden en we zetten samen het parcours uit om jouw project tot een goed einde te brengen.

 Meer informatie vind je op http://www.gruunrant.org/gruunrant-onthardt.html.

 Breng gerust buren, vrienden of andere geïnteresseerden mee die samen met jou aan de slag willen gaan.

 

Waar? Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten

Wanneer? Dinsdag 11 juni, 19u-22u

Voor wie? De kick-off richt zich tot iedereen die een plek op het oog heeft die ze graag zelf wil ontharden

Inschrijven: http://bit.ly/2WDfkVy

 

Organisatie van GruunRant, Regionaal Landschap de Voorkempen en Antwerpen aan 't Woord m.o.v. Vlaamse Overheid departement Omgeving

Koen Wynants
Cash tegen armoede? De resultaten van een pilootproject (20/06)
eight world.jpg

Gedurende 25 maand kregen de mensen in 1 dorpje in Oeganda (Busibi, vlakbij Fort Portal) elke maand een vast geldbedrag (€16 voor volwassenen en €8 voor kinderen) zonder voorwaarden of instructies over hoe ze dit moesten spenderen.  

Wat hebben ze ermee gedaan? Gingen er meer kinderen naar school? Werden er meer bedrijfjes opgericht? Of deden ze alles op aan drank en plezier? Prof Nathalie Holvoet en Dr. Sara Dewachter van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid (IOB) van de Universiteit van Antwerpen stellen de resultaten voor. 

 Waar?

 IOB - Universiteit van Antwerpen

Lange Sint-Annastraat 7

2000 Antwerpen 

 Wanneer

Donderdag 20 juni om 20u

  Inschrijven

Let wel, de plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven via een bevestigingsmailtje naar info@eight.world is de boodschap. Geef zeker ook mee met hoeveel personen u aanwezig zal zijn.

Meer info: www.eight.world

Alle giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Koen Wynants
Public Workshop: Planning and Building the Smart City (10 May 2019)
usi.png

2 p.m. - 4 p.m.

De Meerminne Building Sint-Jacobstraat 2-4, Room M.101

Keynote Speaker Guy Baeten (Malmö University)

What would happen if you just give us a city and put us in charge?” When Google wants to build a city”

Under the banner of ‘smart city’, global tech corporations increasingly seek cooperation with city authorities to accommodate the city’s transformation into a data mine. This would allow tech companies to expand their big data gathering activities into the physical realm – a giant (future) data market with real cities as its mining ground. The growing involvement of tech companies in urban development has potentially revolutionary consequences for the way we plan our cities, and will potentially create entirely new power relations in the urban realm.

Arguably the most high-profile case so far is the Quayside in downtown Toronto where Google’s sister company Sidewalk Labs has aligned with the public partnership Waterfront Toronto to form ‘Sidewalk Toronto’. Sidewalk Labs is currently preparing a $50 million master plan for the site and, if approved, will go ahead with the construction of a new neighbourhood with ubiquitous sensoring devices. Reports leaked in a local newspaper in February 2019 have revealed that Google has hidden plans for a much larger part of the city than originally agreed. The Toronto testbed will be transformed into an urban development model that can be exported ‘all over the world’ (interview Google employee, 2018). The project is increasingly contested by data experts, planners and the public alike who express their growing concerns regarding intellectual property, the nature of public-private cooperation, urban democracy, the role of technology in urban development, and more.

This keynote lecture seeks to critically reflect on possible city futures after growing engagement by global tech companies in urban development, and what lessons can be learned about how (not) to govern a large-scale smart city project.

Discussants

To be confirmed. With participation by IMEC.

Register here

Koen Wynants