Geleide wandeling langs 'Oude en nieuwe 'gemene grond' in Veerle-Heide (11/05)
merode.jpg

Rondleiding in het hart van de Merode & omgeving. Maak kennis met het principe van 'gemeenschapsgrond', de commons van vroeger en nu!

Tussen de bossen van de graaf en de kloosters bevonden zich heidevelden die door de lokale gemeenschappen met hun dieren mochten begraasd worden, waar mocht geplagd worden enz.  Het systeem van commons wordt deze dagen terug opgehaald als een mogelijk antwoord op een aantal problemen van onduurzaamheid en 'vervreemding'.  De collectieve aankoop van een 7ha grote hoeve door het collectief 'Bright Futures cvba'  in Veerle Heide is zo'n experiment.

Zowel het verleden van de gemene gronden in Veerle-Heide, als de werking van de nieuwe gemeenschapsgrond "het hart van de Merode" komen aan bod tijdens een fijne natuurwandeling. Je leert meer over het delen van grond vroeger en nu,  over verleden en toekomst van lokale voedsel-, bouwstoffen- en energie-voorziening.  Je ontdekt nieuwe mogelijkheden van samenwerking. Je ervaart wat een 'plek' kan betekenen, en je krijgt gelegenheid om je ervaring te delen. Een authentieke ontmoeting met de grond, de plek en jezelf maken van deze 2 uur durende rondleiding een beklijvende ervaring.  

Tijdstip

Zaterdag 11 mei  2019 - 10u00 tot 12u30

Inschrijven

Kostprijs bedraagt 20€ per persoon, ontvangst met koffie en thee inbegrepen. We zouden vanuit Antwerpen willen carpoolen. Wie een auto wil delen, gelieve dat te laten weten. Inschrijven via de website van Elck-Ik

Kledij.

Warme kledij + laarzen.

 

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken rond de stedelijke commons en Talking Urbanity. Telkens met een ander thema: stadslandbouw, cultuur als commons, Wonen, coöperatief ondernemen, broedplaatsen, materialen. De thema's liggen niet vast en kunnen op vraag geprioretiseerd worden. Bij ieder thema worden ervaringsdeskundigen en experten gezocht om aan te schuiven, maar iedereen is welkom. We trachten een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Antwerpen wordt gecreëerd. We brengen momenteel alles in kaart, analyseren en experimenteren. Bedoeling is om tegen eind 2019 alles te verwerken in een Commons Transitieplan voor Antwerpen (2020-2022). Meer info: Koen Wynants, commonslabantwerpen@gmail.com , www.commonslabantwerpen.org

Koen Wynants
Boeklancering - PEER TO PEER 'The Commons Manifesto’ (9 april 2019 20:00 – 22:00, Elcker-Ik)
michel bauwens.jpg

Peer to Peer -

The Commons Manifesto

Michel Bauwens stelt zijn nieuw boek voor, 9 april te Elcker-Ik ism Commons Lab Antwerpen

Peer-to-Peer, afgekort P2P, staat voor een wijze van produceren waarin producenten als gelijken (‘peers’) een goed creëren dat ze dan ook gemeenschappelijk gebruiken. Het gemeenschappelijke beheer staat hier centraal. Denk aan Wikipedia bijvoorbeeld, waar je zowel de rol kan opnemen van producent als van gebruiker. Deze nieuwe manier van produceren behoort tot de commons, of burgercollectieven, waar burgers collectief instaan voor het beheer van goederen. 

Michel Bauwens, Vasilis Kostakis & Alex Pazaitis gaan in hun nieuwe boek ‘Peer to peer: The commons manifesto’ in op deze nieuwe manier van produceren. Als lid van de P2P-Foundation maken ze in het boek duidelijk hoe deze nieuwe vorm van produceren mogelijkheden biedt voor het creëren van een economie die billijkheid, duurzaamheid en openheid combineert. 

Benieuwd hoe deze peer-to-peer beweging ook iets voor jou kan betekenen? Hoe een 'commons-gebaseerde’ toekomst kan bijdragen aan de uitbouw van een rechtvaardige samenleving? En hoe deze beweging de voorbije jaren kon uitgroeien tot een volwaardig alternatief? Kom dan naar de boeklancering waar Michel Bauwens honderduit vertelt over de peer-to-peer-beweging.  

Auteurs

Michel Bauwens is de oprichter van de P2P Foundation en werkt in samenwerking met een wereldwijde groep onderzoekers aan de verkenning van peer-productie, governance en eigendom op basis van commons.

Vasilis Kostakis is de hoogleraar P2P Governance aan de Technische Universiteit van Tallinn en faculteitsmedewerker aan de universiteit van Harvard. Hij is ook gastprofessor aan de Autonome Universiteit van Barcelona. Vasilis is de oprichter van het P2P Lab en kernlid van de P2P Foundation.

Alex Pazaitis is een kernlid van het P2P Lab en een Junior Research Fellow bij de Ragnar Nurkse-afdeling aan de Technische Universiteit van Tallinn.

Locatie

Elcker-Ik centrum, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

Inschrijven

De boeklancering is gratis. We vragen wel om op voorhand in te schrijven. Inschrijven kan via de website van Elcker-Ik

 

Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken rond de stedelijke commons en Talking Urbanity. Telkens met een ander thema: stadslandbouw, cultuur als commons, Wonen, coöperatief ondernemen, broedplaatsen, materialen. De thema's liggen niet vast en kunnen op vraag geprioretiseerd worden. Bij ieder thema worden ervaringsdeskundigen en experten gezocht om aan te schuiven, maar iedereen is welkom. We trachten een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Antwerpen wordt gecreëerd. We brengen momenteel alles in kaart, analyseren en experimenteren. Bedoeling is om tegen eind 2019 alles te verwerken in een Commons Transitieplan voor Antwerpen (2020-2022). Meer info: Koen Wynants, commonslabantwerpen@gmail.com , www.commonslabantwerpen.org

Koen Wynants
Meet-up ‘Antwerpen landbouwstad’ (donderdag 27 juni 2019, Elcker-Ik, Save the date)
Het eerste witloof ‘Noordlof’ gekweekt in de kelders van de Sint-Amanduskerk (Fundament)

Het eerste witloof ‘Noordlof’ gekweekt in de kelders van de Sint-Amanduskerk (Fundament)

De afgelopen jaren is er heel wat dynamiek rond stadslandbouw in Antwerpen. Er zijn een 10-tal buurderijen, er komen wekelijks Kraakvers boerenmarkten in 2019, PAKT geeft Antwerpen internationale uitstraling mbt groendaken en collectieve stadslandbouw, in 2019 komen er twee CSA’s (o.a. community supported stadsimkerij in Antwerpen-Noord, Pad en Stoel), afgelopen winter werden de eerste witloofstronken in de kelder van de Sint-Amanduskerk gekweekt (‘Fundament’). Er zijn verder ook 50 samentuinen verspreid over heel de stad. Er was een erg succesvolle CSA meetup in het Bos (najaar 2018). De Universiteit van Antwerpen heeft de afgelopen maanden heel wat studiewerk gedaan rond stadslandbouw in de provincie Antwerpen.

Met het begin van een nieuwe legislatuur lijkt het ons interessant om alle doeners en geïnteresseerden te verzamelen. Wie is waar mee bezig? Wat lukt wel? Wat lukt niet? Wat hebben we in Antwerpen nodig om duurzame landbouw in de stad echt structureel mogelijk te maken? Hoe kunnen we voedselvoorziening in onze stad als een commons gaan beschouwen?

 

Doel van de avond:

·       Elkaar inspireren, ervaring, netwerken en tools delen

·       Antwerps netwerk rond stadslandbouw versterken en verruimen

·       Verkenning van nieuwe ideeën en coalities

 

Afspraak 27 juni om 19u30 in Elcker-Ik. Verdere info volgt!

 

Worden momenteel gecontacteerd: UA, De Landgenoten, PAKT, Stadslab 2050, Buurderijen, Kraakvers, Elcker-Ik, Commons Lab Antwerpen, Rurant, Boerenbond, CSA-netwerk, Veerkrachtig Sint-Andries, Pad en stoel, Fundament, CSApiculture 2060, Ecohuis Antwerpen, Stadsakker, Ringland,…


Deze bijeenkomst maakt deel uit van een reeks gesprekken rond de stedelijke commons en Talking Urbanity. Telkens met een ander thema: stadslandbouw, cultuur als commons, Wonen, coöperatief ondernemen, broedplaatsen, materialen. De thema's liggen niet vast en kunnen op vraag geprioretiseerd worden. Bij ieder thema worden ervaringsdeskundigen en experten gezocht om aan te schuiven, maar iedereen is welkom. We trachten een beeld te krijgen van het gehalte “commons” dat vandaag in Antwerpen wordt gecreëerd. We brengen momenteel alles in kaart, analyseren en experimenteren. Bedoeling is om tegen eind 2019 alles te verwerken in een Commons Transitieplan voor Antwerpen (2020-2022).

 

 

 

Koen Wynants
INFOSESSIE WOONCOOP – ANTWERPEN (23 april, 19:30 - 21:30)
wooncoop 3.png

Wooncoöperatie wooncoop maakt goed wonen mogelijk voor meer mensen. Na iets meer dan een jaar werken hebben we 6 projecten met nu al 20 bewoners en binnenkort zijn het er 70. De bewoners van wooncoop combineren de voordelen van huren met die van zelf eigenaar zijn. Dat kan omdat ze hun woning huren van de coöperatie en tegelijkertijd coöperant zijn, mede-eigenaar van de coöperatie. Wil je graag meer weten over wooncoop, omdat je er wil wonen, omdat je dit project financieel mogelijk wil maken, omdat wooncoop een goed idee is, of gewoon omdat je nieuwsgierig bent? Kom naar deze infosessie.

Graag  hier inschrijven.

Info: https://www.wooncoop.be/event/infosessie-wooncoop-antwerpen-4/?fbclid=IwAR1c6XPqK31HQIOKPbJc0Uib3ta4-x-rKr9FzU0HSp-Bi2xPpgv9Ej86WtM

Koen Wynants
ANNETTE KUHK EN PIETER VAN DEN BROECK OVER COMMONS: ‘OP GROND VAN SAMENWERKING’
op grond van samenwerking.jpg

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. In dit boek tonen de auteurs  praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekortschieten. Bij vragen over gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Op grond van samenwerking bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons, en vertrekt vanuit het INDIGO-project. 

KUL-onderzoekers Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck stellen dit belangrijke boek voor.

BEGELEIDING

Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck

TIJDSTIP:

Maandag 1 april 2019, 20u

LOCATIE

Elcker-Ik (Grote Zaal)

MEER INFO:

https://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&cty_id=2612

Koen Wynants
Wat zou jij doen met een Peperfabriek voor sociale actie? Design-sprint @ Elcker-Ik (03/04)

Elcker-Ik stelt haar gebouw ter beschikking van de nieuwe generaties die vandaag ijveren om iets te maken van deze samenleving: sociale ondernemers, maatschappelijk geëngageerden, klimaatactivisten, commoners, burgerbewegingen of andere kartrekkers.  Hoe moeten we dit gebouw inrichten voor dit doel en deze gebruikers ? Hoe maken we samen van de Peperfabriek een huis voor radicale vernieuwers in Antwerpen? Doe mee met deze design-sprint: op één avond willen we creatieve ideeën vinden om van dit gebouw – vroeger een kruidenmagazijn  – iets te maken dat de huidige generatie aantrekkelijk vindt.

  Programma:

  • 18.00   broodjes en soep

  • 18.10  verwelkoming

  • 18.30  Wat was dit huis? Wat wil dit huis? Wat kan in dit gebouw?

  • 19.00   Creatieve design-sprint om in enkele uren tot concrete ideeën te komen, o.l.v. Koen Wynants (Commons Lab Antwerpen)

  • 22.00   einde

 

Iedereen welkom! Vooraf inschrijven voor de broodjes via info@elcker-Ik.be

Locatie: Elcker-Ik, Breughelstraat 33,  2018 Antwerpen

We nodigden zelf deze mensen uit om mee te komen sprinten. Ken je zelf nog iemand die interesse zou hebben? Nodig hem/haar mee uit!

 Ellen Anthoni / Onderstroom

Wietse Vermeulen / VAK

Elisabeth Wymeersch  /UA, plan A

Karolien H / Beweging.net

Sarie Van der Aa / One trick pony

Stijn Wens / Antwerpenize

Antony Liekens  / Open garage

Stijn Rybels / UA

Sarah Goossens  /architect, Fundament

Ilias Marraha / Toko 139

Lies Van Assche / Doek

Ineke en Greet  / Broedwerk

Ian Coomans / Middelheim museum

Greet Vlegels / Studio Start

Dries Van de Velde / Co.labs

Steven Ceuppens / Theatergarage  

Gert Vandermosten / Stadslab 2050

Martijn Gys /cultuur stad Antwerpen

Wouter Hillaer / Hart Boven Hard

Tessa Verschure / CAW

Annelies Katrien Van Den Bleeken / Kraakvers, Circuit, Kringwinkel

Jan Vincke / Antwerpen aan’t woord

Tim Knaeps /Woestijnvis

Leen Schelfout / Citizen Spring, AP

Daan Daeleman / Open school

Dries De Roeck /productontwikkelaar, servicedesigner

Orlando Verde /Kif Kif

Antwerpenize Lieven

Gwen Vandebosch / 11.11.11

Seppe De Blust / Ndvr

Elisabeth Vermeulen  / Ringland, Opnieuw en Co.

Koen Lamberts / Ringland

Christophe Lambrechts /Stramien, Ringland

Jasper Smessaert / zelfstandig ondernemer

Sanne Vandenbosch / Okan

Joris Baeten / Hogeschool

Simon Smessaert / KMSA

Leni Windey  / KMSA

Maya Geudens / Findout

Iris  Geudens  / Findout

Luis Muñoz Vega/ Oud wijzer, Radio centraal

Iez Thiery / Radio centraal

Ian Coomans, Muhka

Dries Van de Velde, Co.labs

Koen Wynants
Kom naar de Trefdag Trage Wegen (23 maart 2019)
trefdag trage wegen.jpg

Uitwisseling, inspiratie en een verkwikkende voorjaarswandeling: dat zijn de ingrediënten van de jaarlijkse Trefdag. Lokale werkgroepen en pleitbezorgers geven tips om trage wegen te behartigen. Bezoekers horen verhalen uit heel het land. Dialoog en kruisbestuiving staan centraal.

In de voormiddag is iedereen welkom in De Leerexpert, een school vlakbij de opvallend groene rand van Antwerpen. Vlot te bereiken met de tram vanuit het treinstation Antwerpen-Centraal. In de namiddag ontdekken we de statige dreven van Ertbrugge en loodsen geëngageerde burgers van GruunRant (www.gruunrant.org) ons langs doorsteekjes, graslanden en bosfragmenten.

De Trefdag is een hartelijk ontmoetingsmoment voor liefhebbers van trage wegen én alle fervente wandelaars en fietsers. Deelname is gratis.

Trage wegen zijn strategisch zeer interessant mbt ‘Stad als commons’ verhaal; vele trage wegen zouden tot commons omgevormd kunnen worden… Ook GruunRant zou als gebied als een commons kunnen gaan ontwikkeld/beheerd worden.

Info via https://www.tragewegen.be/trefdag

Koen Wynants