GELEIDE STADSWANDELING LANGS ANTWERPSE COMMONSGERICHTE INITIATIEVEN met Michel Bauwens

’t Stad als gemeenschappelijk goed. Het ‘commons’ denkkader, samen beheren van bvb. ruimte, water, voedselbronnen, gereedschappen, geld (‘hulpbronnen’) is eeuwenoud, maar de laatste decennia op de achtergrond geraakt. Dat is opmerkelijk aangezien onze ruimte, ons drinkbaar water, onze energie, … alsmaar schaarser worden. Andere hulpbronnen zijn er dan weer in overvloed, zoals digitale data. Daar kunnen we ons dan weer andere vragen stellen over het verbruik, gebruik, en het beheer er van. We zullen in de toekomst sowieso zorgvuldiger en zorgzamer moeten gaan omspringen met onze stad en haar hulpbronnen. En we zullen diverse bronnen ook voor meer mensen toegankelijker moeten maken. Willen we allerhande tragedies voorkomen…

Commons Lab Antwerpen wil in 2018 het commons gedachtegoed terug onder de aandacht van de Antwerpenaar brengen, het commonsgedachtegoed gaan herdenken naar vandaag, toegepast op Antwerpen. We zullen in de loop van 2018 tal van activiteiten organiseren. Eén daarvan is geleide stadswandelingen langs Antwerpse, commonsgerichte initiatieven.

Aan de hand van concrete praktijken en plekken kunnen we op een heel bevattelijke en concrete manier uitleggen wat commons zijn, waarom commons initiatieven zo waardevol zijn, hoe commons transitie kan werken, hoe sociale verdringing voorkomen kan worden, ... We starten om 14u aan het Astridplein (ingang Zoo), langs het Designcenter, Buurthuis De Buurt, De Coninckplein, Spilkiekes, Verborgen Kloostertuin, Fundament, A'pen op wieltjes, om te eindigen in Park Spoor Noord.

Op 28 maart is Michel Bauwens (P2P foundation) in de stad. Hij stelde eerder voor de stad Gent een zogenaamd ‘Commons transitieplan’ op. Hij zal ons vergezellen op de wandeling. Koen Wynants, commoner in Antwerpen-Noord en initiatiefnemer van CLA, is stadsgids van dienst.

Inschrijven via commonslabantwerpen@gmail.com. Maximum 20 deelnemers. Antwerpenaren die actief bijdragen aan Commons Lab Antwerpen krijgen voorrang. 

28/03/2018, 14u-16u30

Koen Wynants