Kickoff voorbereidingen Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad' (23/02/2018)

groene ader sintandries.jpg

Het district Antwerpen investeert al jaren in een groener district. O.a. via de Burgerbegroting zijn er de afgelopen jaren heel wat groeninitiatieven genomen (geveltuinacties, nieuwe samentuinen, groene ader,…). Ook de stad investeert in allerhande initiatieven (via Ecohuis, Stadsmakers, Groendienst, Stadslab 2050, AG Vespa, het groenplan, tuinstraten, over de Ring, buurtcomposteren, …). We zien vanuit de bewoners en het middenveld heel veel initiatief en engagement (Tuinstraten, Boerenmarkten, allerhande Buurtcontracten, buurtbomen, samentuinen/Stadsakker, Natuurgebieden/Natuurpunt, Waterproef/Beweging.net, Posthof Berchem,….). En uiteraard ook vanuit de ondernemerszijde (Muurtuin, PAKT, Groenman, Mosman,….). Een veelheid aan groeninitiatieven dus. Maar misschien wel heel erg versnipperd? Zouden we via nieuwe en meer structurele samenwerking het district/de stad sneller kunnen gaan vergroenen/verblauwen? Zouden we niet ambitieuzere doelstellingen kunnen vooropstellen als we alle krachten op de één of andere manier zouden kunnen gaan bundelen?

Het pas opgerichte Commons Lab Antwerpen heeft via de Burgerbegroting van het district Antwerpen middelen gekregen om in het voorjaar van 2018 een Commons Assembly te organiseren met als werktitel ‘Antwerpen Tuinstad’. Commons Lab Antwerpen wil het commons gedachtegoed gaan herdenken naar vandaag en naar Antwerpen. Dat betekent dat we onder andere de rol van burgers en de samenleving in het (groen/blauw)beheer van de stad willen gaan onderzoeken. Maar ook de vraag of elke Antwerpenaar voldoende toegang heeft tot het groen? Hoe we ‘groene gentrificatie’ kunnen voorkomen? …

We zouden de Assembly, gepland op 5 mei in de Singel (ikv het groenstedelijk Festival ‘Botanik’), samen met diverse Antwerpenaren willen voorbereiden. Graag nodigen we jullie uit voor een startvergadering op vrijdag 23 februari om 9u30 in de Gasstraat 12 te 2060 Antwerpen.

Voorlopige agenda:

  1. Verwelkoming
  2. Kennismakingsronde
  3. Toelichting Commons Lab Antwerpen/commonsgerichte aanpak adhv enkele concrete commonsgerichte praktijkvoorbeelden
  4. Opzet Commons Assembly ‘Antwerpen Tuinstad’
  5. Feedback en afbakening doelstellingen
  6. Verdere afspraken

Inschrijven (verplicht) via commonslabantwerpen@gmail.com

Koen Wynants