Antwerpenize nodigt uit!

plannen voor plaats.jpg

Plannen voor plaats
De Vlaamse Bouwmeester maakt ruimte voor mens en natuur. 

Anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en mobiliteit zal er voor zorgen dat we onze klimaat- en energiedoelstellingen halen, volgende generaties een toekomst bieden en de biodiversiteit vrijwaren. Deze documentaire laat zien dat die mindswitch niet in het teken hoeft te staan van bezuiniging, versobering of verlies. Hij toont hoe compacter bouwen, de versterking van stads- en dorpskernen, een slimme omgang met erfgoed en de creatie van open ruimte de levenskwaliteit net kunnen verhogen. Een kwaliteitsgestuurde aanpak mét oog voor de sociale dimensie en voor diversiteit, en de ontwikkeling van nieuwe vormen van procesvoering (participatie, publiek-private samenwerking…) bieden de sleutel tot een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving.

Wonen in de stad heeft heel wat voordelen en is een superslim idee, Antwerpenize mag van Bureau Vlaamse Bouwmeester deze documentaire in Antwerpen vertonen. Na afloop van de documentaire doet Koen Wynants nog een korte Fish bowl actie tussen pot en pint.

Hier inschrijven

 

Koen Wynants