Commons assembly I - Save the date

roots.jpg

Maandag 22 januari nodigen we Antwerpenaren uit die zich willen engageren om mee te werken aan ‘Commons Lab Antwerpen’. 'CLA' is eind 2017 opgericht. We willen in 2018 het commons gedachtegoed gaan herdenken naar vandaag, toegepast op Antwerpen. We gaan Antwerpse commonsinitiatieven in kaart brengen, experimenten opzetten, commons assemblies uitproberen, gastsprekers uitnodigen, … We zitten zelf met enorm veel vragen over onze stad. We lijken op vlak van duurzame transitie, op vlak van gelijkheid, inclusiviteit, op vlak van democratische transitie maar heel traag en slechts oppervlakkig te evolueren. Misschien zou dat kunnen veranderen als we ’t stad meer als ons gemeenschappelijk goed zouden gaan beschouwen, nieuwe analyses maken, nieuwe instrumenten ontwikkelen, nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten,….

We zoeken diverse vrijwilligers die zich actief willen inzetten. We zouden het super vinden als er vrijwilligers uit alle hoeken van de Antwerpse samenleving willen bijdragen; actieve burgers, mensen actief binnen het Antwerpse middenveld, de overheid, mensen die werken in kennisinstellingen, ondernemers, … Actieve politici zijn in deze fase niet welkom.

Er zijn heel wat rollen en taken te verdelen: communicatie, onderzoek, organisatie van assemblies, projecten/experimenten opzetten, kennis verzamelen, netwerken en partnerships ontwikkelen,… Uiteraard mogen de leden zelf ook projecten voorstellen en opstarten. Commons Lab is op zich ook een (tijdelijk) experiment. We starten voor één jaar. Na 1 jaar bekijken we of het Lab een toegevoegde waarde heeft, levensvatbaar is, of en hoe we verder samen werken. Stap voor stap!

We hebben nog geen organisatiestructuur. De bedoeling van de eerste assembly is om die samen te gaan verkennen. We nodigen twee Antwerpse commons initiatieven uit om hun ervaring met ons te delen; de Theatergarage en Give a day.

Voorlopig programma:

1.      Verwelkoming

2.      Kennismakingsronde

3.      Toelichting CLA: waarom, doelstellingen, wat, wie, …

4.      Ervaringsuitwisseling mbt organisatie-ontwikkeling: Theatergarage en Give a day

5.      Verkenningsoefening structuur en engagement

6.      Afsluitende drink

Locatie; Theatergarage, Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout

Tijdstip: Maandag 22 januari 2018, 19u30

Inschrijven verplicht via commonslabantwerpen@gmail.com

Koen Wynants