Kies commonsexperimenten tijdens Burgerbegrotingsfestival 2018 (21/10)

Burgerbegroting 2018.jpg

Het district Antwerpen heeft als enige district al jarenlang een burgerbegroting. Op deze burgerbegroting mogen de inwoners elk jaar over 10% van het hele budget van het district beslissen van A tot Z.  10% is maar liefst 1,1 miljoen euro. Om dit in goede banen te leiden gebeurt de verdeling in enkele grote stappen, waarbij de nadruk ligt op bijeenkomsten in levende lijve.

Wat is er reeds gebeurd?

Eerst kiezen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, waarna iedereen projecten kon indienen voor het geld van die thema's. Dit kon tot eind juni 2018. Het district Antwerpen toetste vervolgens de ingediende projecten aan zeven criteria (zomer 2018). Je kan momenteel dus geen nieuw project meer indienen, maar enkel stemmen op geselecteerde projecten.

Projecten kiezen

Momenteel kiezen de inwoners welke projecten geld krijgen en uitgevoerd worden in het volgende jaar (2019). Hiervoor vindt zowel een online als een offline stemronde plaats. De online stemronde vindt plaats in september en oktober 2018, de offline stemronde op het burgerbegrotingfestival op 21 oktober 2018.

Commons Lab Antwerpen heeft verspreid over verschillende thema’s commonsprojecten ingediend. Uiteraard steunen wij ook alle andere commonsgerichte projecten. Hier een overzicht:

9:30 Meer sociaal contact & Huiswerkbegeleiding & Speelwater

Enchanté Antwerpen- een netwerk van hartelijke handelaars en burgers: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/79/posts/19706

 

11:00 Gemeenschapstuinen & Ontmoeting in de buurt

Kip in de stad: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/78/posts/19707

Huiskamergesprekken 'Hoe gaan wij burgers de wereld redden': https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/84/posts/19689

Toekomststraat: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/84/posts/19701

Stadslandbouwdak in 2060: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/78/posts/19693

Samen paddenstoelen tuin: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/78/posts/19695

Fietslus langs gemeenschapstuinen https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/78/posts/19697

13:30 Groen in straten & Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

Nomadische fruitgaard reist langs pleinen binnenstad: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/75/posts/19691

Opstartcoach burgercoöperaties: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/76/posts/19685

 

15:30 Ondersteuning jeugdwerk & Interculturele Projecten

Samen iftar in 2060: https://www.burgerbegrotingprojecten.be/theme/83/posts/19703

17:30 Cursussen en vorming & Kunst in het openbaar domein

 

We hopen in ieder geval dat veel inwoners van het district Antwerpen deelnemen. En dat het een fijne dialoog wordt over de toekomst van ons district. Inschrijven kan via https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf34XORYnD0eNot97KqYQmwoGR_CokufA4PhPNrYTH_b9rkzw/viewform?fbzx=-1891483693874892800

Koen Wynants