Seminarie: Conflict matters in arts and culture (18/12)

conflictmatters.jpg

Het debat over dekolonisering  en democratisering van de kunsten verhit de kunsten- en culturele sector.

Vanuit de idee ‘Conflict Matters’ omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief, geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continue vernieuwing.

Voor wie?

Cultuurprofessionals, studenten, kunstenaars, lokaal cultuurbeleid, museummedewerkers, andere geïnteresseerden…

 Wat?

In de voormiddag nodigen we sprekers uit die dieper ingaan op het belang van conflict en hoe we hier vanuit onze praktijk op kunnen inspelen. We benaderen het thema zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk met enkele concrete voorbeelden uit buiten- en binnenland.

Als sprekers kan u alvast verwachten:  

 • Dr. Bernadette Lynch, academicus met ruime praktijkervaring in het begeleiden van veranderingsprocessen in musea 

 • Rachael Minott, artieste uit UK en medewerker aan het project ‘The Past is now’ in Museum of Birmingham

 • Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de UA, verbonden aan ARIA. Gielen is ook hoofdredacteur van de internationale boekenreeks Arts in Society

In de namiddag spelen we advocaat van de duivel en bepleiten performers drie hete hangijzers in het debat vanuit verschillende invalshoeken.  

De thema’s die aan bod komen zijn:

 • het belang van artistieke vrijheid vs de grenzen ervan

 • erfgoed: behoud vs reset

 • structuren radicaal omgooien vs geleidelijke verandering 

 Een panel van experten zoekt naar mogelijkheden om deze conflicten te overstijgen.

 De verdere invulling van het programma wordt later bekend gemaakt, maar zet 18 december alvast in uw agenda voor een dag vol conflict matters!

Praktisch:

 • 18 december 2018, 9u30 – 17u

 • Seminarieruimte UA, Klooster van de Grauwzusters,

 • Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen.

 • georganiseerd door Fameus en kunstZ, ism Demos, Evens Foundation, Kif Kif en ARIA

 • Kostprijs: 40 euro pp, broodjeslunch inbegrepen

 • De voertaal voor het voormiddagprogramma is Engels.

 • Link: https://www.fameus.be/conflict-matters

Koen Wynants