Mobiliteitspact voor Antwerpen

mobilteitspakt.jpg

In oktober 2017 werden er op korte tijd drie fietsers doodgereden op verschillende kruispunten in het Antwerpse verkeer. Onze stad blijkt niet veilig voor fietsers en voetgangers. De mobiliteit is de voorbije jaren hard veranderd, het aantal fietsers en conflicten in het verkeer namen sterk toe. Net als aan meer respect voor elkaar en voor de verkeersregels is er dringend nood aan een update van de hele verkeersomgeving met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar vervoer. Enkel zo zullen we komen tot de gewenste verkeersbalans die is afgesproken in het Toekomstverbond tussen overheid en de burgerbewegingen.

AntwerpenizeBezorgde OudersFietsersbondprof. LauwersPlan A en de Voetgangersbeweging nemen het initiatief om te zoeken naar een breed gedragen pact dat kan leiden tot een veilige en slimme stadsmobiliteit in Antwerpen. Meer dan vijftig burgers en experten gaven in december 2017 op een Plan A‐avond in Het Steen bijkomende input voor deze basistekst.
Dit pact zet krijtlijnen uit voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt in het verkeer. Dat zijn alle gebruikers van de publieke ruimte, maar vooral onze overheid, want die bepaalt de condities waarbinnen wij deelnemen aan het verkeer en gebruikmaken van straten, pleinen en vervoersmiddelen.

Voor het mobiliteitsbeleid worden vijf ambities vastgelegd:

#1 Verkeersveiligheid: 
Het verkeer moet veel veiliger worden in Antwerpen, zeker voor fietsers en voetgangers. Verkeersveiligheid krijgt de hoogste prioriteit bij elke ingreep in de verkeersorganisatie.

#2 Levenskwaliteit: 
Antwerpen moet een stad zijn waar het gezond en goed leven is: burgers en beleid werken samen aan ruimte voor mobiliteit die de leefkwaliteit in de stad verbetert.

#3 Bereikbaarheid: 
Antwerpen moet opnieuw een goed bereikbare stad worden. Enkel zo groeit de bedrijvigheid in de stad en de haven.

#4 Mobiliteit is een dienstverlening: 
Mobiliteit moet uitgebouwd worden als een soepele en betrouwbare service voor wie zich wil verplaatsen in de stad.

#5 Nieuwe balans:
Mobiliteit moet anders in de stad: meer te voet en per fiets, meer openbaar vervoer en minder autoverplaatsingen. 

Het volledige mobiliteitspact kan je lezen op Antwerpenize.be

De petitie kan je ondertekenen via https://secure.avaaz.org/nl/petition/Aan_de_verantwoordelijken_voor_de_stad_waar_ik_van_hou_Mobiliteitspact_voor_Antwerpen/?cDSOLmb

Koen Wynants