De 12 thema's van de burgerbegroting 2018-2019 zijn bekend

burgerbegroting logo.jpg

De startmomenten van de burgerbegroting 2018-2019 zijn achter de rug. De inwoners van district Antwerpen hebben beslist. De 12 meest gekozen thema's zijn bekend.

Op de startmomenten burgerbegroting konden inwoners van district Antwerpen voor de vijfde keer kiezen op welke thema's zij wilden inzetten met de burgerbegroting. De 12 meest gekozen thema's gaan door naar het districtsforum. Dit zijn de 12 thema's:

 1. Huiswerkbegeleiding
 2. Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers 
 3. Ondersteuning van het jeugdwerk
 4. Fietsvriendelijke straten
 5. Groen in straten
 6. Gemeenschapstuinen
 7. Meer sociaal contact
 8. Speelwater
 9. Kunst in het openbaar domein
 10. Cursussen en vorming
 11. Interculturele projecten
 12. Ontmoeting in de buurt

Districtsforum op 26 en 28 april

Inwoners van het district zijn nu opnieuw aan zet. Op het districtsforum kunnen ze 1,1 miljoen euro verdelen over bovenstaande twaalf thema's. Hoe meer geld er op een thema staat, hoe meer projecten er kunnen gerealiseerd worden binnen dit thema. Na het districtsforum kunnen binnen deze thema's projecten worden ingediend.

Commons experimenten 2019?

Via de Burgerbegroting kunnen we nieuwe commonsexperimenten opzetten in 2019. Op 5 mei organiseren we een Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad'. Alle ideeën die daar naar boven komen, kunnen we in projecten helpen gieten. We organiseren later nog een Assembly/Projectlab om samen ideeën tot commons projecten uit te werken. In ieder geval, de Burgerbegroting van het district Antwerpen biedt de burger perspectieven...

Koen Wynants