Voorbeschouwingen Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad' (5 mei, de Singel, tijdens BOTANIK)

Natuurbeheer.png

Het district Antwerpen organiseert sinds 2013 een Burgerbegroting; burgers kunnen jaarlijks meebeslissen hoe 1,1 milijoen euro budget gespendeerd wordt. Opvallend is dat elk jaar opnieuw vergroeningsthema’s gekozen worden. Elk jaar worden er diverse vergroeningsprojecten ingediend en gerealiseerd. Jaar na jaar moeten we vaststellen dat verschillende mensen vaak gelijkaardige projecten indienen en tijdens de ‘deliberatiefase’ tegenover mekaar komen te staan.  Er is ook weinig contact tussen de uitvoerders van de projecten, opgebouwde ervaring en kennis worden nauwelijks gedeeld. Laat staan met de beleidsmakers in de stad. Terwijl een Burgerbegroting ook een opportuniteit/hefboom zou kunnen zijn voor nieuwe samenwerking in de stad. Ook voor meer samenwerking tussen burgers en bestuur. 

Het leek ons daarom interessant om na enkele jaren met actieve vergroeners en allerhande partners eens samen te komen. Welke ervaring hebben we nu opgebouwd, wat hebben we geleerd, waar staan we, waar zitten de knelpunten, wat zijn nu de noden en hoe gaan we samen verder Antwerpen ombouwen tot een ‘Tuinstad’. Een open Commons Assembly op zaterdag 5 mei voor alle Antwerpenaren die mee willen bijdragen aan ‘Antwerpen Tuinstad’

We beperken ons niet enkel tot de ervaring die is opgebouwd via de BB-projecten, ook vergroeningsinitiatieven die buiten de BB zijn opgezet (o.a. via Stadslab 2050, Stadsmakers, …), zijn uiteraard interessant. Uiteindelijk willen we op basis van bestaande ervaring en het bestaande aanbod nieuwe vergroeningsprojecten definiëren. Er zijn in Antwerpen heel wat mogelijkheden om die projecten vervolgens effectief te kunnen realiseren. Uiteraard kunnen we als burgers deze projecten gaan indienen bij de BB 2018/2019. Maar ook via het projectfonds van Stadslab 2050, of via Stadsmakers zijn er heel wat mogelijkheden om deze projecten effectief te gaan realiseren.

We beschouwen deze ‘Assembly’ ook als een leerexperiment. De grotere, achterliggende vraag is hoe we als civiele maatschappij onze invloed in de stad kunnen vergroten. Hoe kunnen we in Antwerpen meer groen gemeen goed creëren? Een groenere stad vergt o.a. een intensiever beheer. Is het aan de burger om daar een andere, grotere rol in te spelen? Hoe kunnen we burgers activeren, eigenaarschap verhogen? Of is het aan de overheid om meer te investeren in groen(beheer)? Of kunnen we in Antwerpen ook burgercoöperaties opstarten? Of nieuwe Antwerpse start-ups? Of nieuwe samenwerkingsverbanden tussen al die spelers?

Deze Assembly zal achteraf door diverse spelers samen geëvalueerd worden. Alles wat we hieruit geleerd hebben zal gedeeld worden, met burgers, kennisinstellingen, middenveld, overheid, politiek economische sector. Mogelijks kan het ook andere sectoren inspireren en aanzetten tot meer commonsgericht initiatief in Antwerpen.

Alle info via https://www.commonslabantwerpen.org/antwerpen-tuinstad/

Koen Wynants