Ringland als common (‘gemeen goed’): interview door onderzoeksgroep Planning & Development (KU Leuven)

indigo-full-logo2.png

Op dinsdag 22 mei houdt de onderzoeksgroep Planning & Development (KU Leuven) hun jaarlijkse teamuitstap in Antwerpen. Ze gaan een dag rondwandelen in Antwerpen gecombineerd met verschillende presentaties. Ze zullen samen met diverse mensen reflecteren over de mogelijkheden van de overkapping als common.

Commons slaat op de manier waarop waardevolle hulpbronnen beheerd worden, namelijk collectief. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenschapstuin, een natuurgebied (cf. Hobokense Polder), maar ook cohousing, een woningcoöperatie (cf. Collectief goed), CSA-boerderij, autodelen (cf. Partago), een cultuurhuis (cf. Roma, Theatergarage), kennis en data delen (cf. Wikipedia), co-working (cf. House of innovation),… Bij een ‘beheer als commons’ wordt verondersteld dat heel de gemeenschap zich verantwoordelijk zou voelen voor kostbare bronnen. Dat kan op alle mogelijke schalen: van een gebouw, een straat, een buurt, wijk, district, stad, gebied of regio, …

Laten we de handen in elkaar slaan om van Ringland een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen tot een aangenamer, duurzamer en rechtvaardiger stadsleven.

Waarom zou een commonsbenadering interessant kunnen zijn voor Ringland? Wat zou de rol van burgers worden in het beheer van Ringland? Wat wordt de rol van de overheid? En van economische spelers (projectontwikkelaars, winkeliers, ...)? Wat zou dat in de praktijk betekenen in het planningsproces? Wat is de rol van de planner? Wat zou de impact kunnen zijn op het ontwerp? Verdelen we Ringland onder de 9 andere districten? Maken we er één nieuw district van? Verkopen we Ringland aan projectontwikkelaars? Hoe kan Ringland een oplossing bieden aan de noden van alle Antwerpenaren? Wie draagt hoe (financieel, inhoudelijk, procesmatig,…) bij aan de ontwikkeling en realisatie van Ringland? De vraag die we ons ook kunnen stellen; hoe komt het dat we Ringland totaal niet vanuit een commonsvisie op de stad benaderen? Heel wat vragen om samen over te reflecteren...

Koen Wynants van Commons Lab Antwerpen zal samen met Seppe De Blust (Ndvr) en Harold Vermeiren (51N4E) geïnterviewd worden Annette Kuhk, coördinator INDIGO (Innovating spatial development planning by differentiating land ownership and governance).

Koen Wynants