Meet-up/intervisie Antwerpen-Gent mbt ‘tijdelijke, ruimtelijke interventies in publieke ruimtes (Leefstraten, Toekomststraten, Tuinstraten, ...)

tuinstraat referentiebeeld 5.png

We nodigen jullie uit voor de allereerste meet-up/intervisie Antwerpen-Gent mbt ‘tijdelijke, ruimtelijke interventies in publieke ruimtes (Leefstraten, Toekomststraten, Tuinstraten, Recetas Urbanas, Groene aders, Fietsstraten 2.0, proefopstellingen, samentuinen,…)’. Dit initiatief is er spontaan gekomen nav enkele gesprekken/mails tussen Koen Wynants van Commons Lab Antwerpen en medewerkers van de stad Gent (dienst beleidsparticipatie). Burgercollectief ‘Antwerpenize’ is onze gastheer van dienst.


Onderwerp: (tijdelijke) interventies in de publieke ruimte (Leefstraten, Toekomststraten, Tuinstraten,…). 
Doelgroep: ambtenaren/beleidsmakers, commoners en academici vanuit Gent en Antwerpen
Doelstelling = elkaar leren kennen en leren van mekaar (mbt gedeeld eigenaarschap, rolverdeling tussen overheid en burger(collectieven), hoe iedereen betrekken, van pop-up naar pop-down, opschaling, logistiek, wettelijk kader, verzekeringen,…). 
Locatie: Designcenter Winkelhaak (op minder dan 5 minuten wandelafstand van het Centraal Station), Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen, https://www.winkelhaak.be/nl/article/19/the-action-room 
Tijdstip: 6 maart, 9u30-12u30 (we sluiten af met broodjeslunch). 

Agenda:
• Verwelkoming
• Interactieve kennismakingsronde, samen bepalen van gesprekstopics
• Delen van ervaringen, kennis, tips & tricks (‘P2P’)
• Hoe verder?
• Afsluitende broodjeslunch.
Achteraf maken we een verslag op dat online gedeeld zal worden. Dat zal mee als input verwerkt worden in het Antwerpse Commons Transitieplan (‘straat als gemeengoed’, ‘stad als gemeengoed’). 
Gelieve uw komst nog even te bevestigen door eenvoudigweg een mail te sturen: ‘Ik kom en ik eet graag een broodje mee’ naar: commonslabantwerpen(at)gmail.com. Zou fijn zijn als we maximale diversiteit hebben; Antwerpen vs Gent, ambtenaren, academici vs commoners, vrouwen vs mannen, makkelijkere en meer dwarse karakters, … 

Koen Wynants