ANNETTE KUHK EN PIETER VAN DEN BROECK OVER COMMONS: ‘OP GROND VAN SAMENWERKING’

op grond van samenwerking.jpg

Al meer dan twee eeuwen wordt grond geprivatiseerd, verkaveld en vermarkt. En al even lang zijn er schuchtere pogingen om dat proces te stoppen of om te keren – denk aan pacht, sociale woningbouw, natuurherstel of stadsvernieuwing. In dit boek tonen de auteurs  praktijkvoorbeelden waarin mensen gezamenlijk optreden als de publieke overheid én de markt tekortschieten. Bij vragen over gedeeld eigenaarschap of gebruiksrecht beland je bij de commons: culturele en natuurlijke hulpbronnen gebruikt en beheerd door burgers. Op grond van samenwerking bundelt bijdragen van diverse Vlaamse experten inzake commons, en vertrekt vanuit het INDIGO-project. 

KUL-onderzoekers Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck stellen dit belangrijke boek voor.

BEGELEIDING

Annette Kuhk en Pieter Van den Broeck

TIJDSTIP:

Maandag 1 april 2019, 20u

LOCATIE

Elcker-Ik (Grote Zaal)

MEER INFO:

https://www.elcker-ik.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=550288&cty_id=2612

Koen Wynants