Learning journey voor de schepen van participatie Stad Brussel

Vrijdag 22 maart komt de schepen participatie van de stad Brussel op bezoek bij Commons Lab Antwerpen, samen met zijn kabinet, administratie, iemand van de gemeenteraad. Ze willen kennis en ervaring uitwisselen. Wij hebben de schepen van participatie van het district Antwerpen en een medewerker van de dienst participatie ook uitgenodigd. Dit zijn hun vragen:

- hoe loopt de samenwerking tussen de verschillende partners van het Commons Lab ? Hoe is die samenwerking ontstaan?

- hoe verloopt de samenwerking met de stad/ het district?

- kunnen we meer te weten komen over de organisatie van de burgerbegroting?

- kunnen we meer vernemen over hun leertrajecten ‘commons’?

- het zou fijn zijn om enkele vernieuwende collectieve circulaire initiatieven te bezoeken. Kan dat?

- Zijn er voorbeelden die de samenwerking met kennisinstellingen in de verf zetten?

- Zijn er voorbeelden die de samenwerking met verenigingen in de verf zetten, met het oog op het stimuleren van de sociale cohesie?

We hebben voor hen een soort ‘learning journey’ op maat samen gesteld:

  • 9u30: Ontvangst en kennismaking in Kubus Permeke. Kubus Permeke is een onderdeel van de stedelijke bibliotheek, een sociaal tewerkstellingsinitiatief. We kunnen er o.a. iets vertellen over Commons Lab, we kunnen ook iets vertellen over de visie op stadsontwikkeling, participatie, … van de vorige Burgemeester (Patrick Janssens) en de huidige (Bart Dewever). Permeke bib is gelegen in de wijk Antwerpen-Noord, wellicht vergelijkbaar met bvb. Schaarbeek in Brussel. Het is de wijk waar we ook gaan rond wandelen.

  • 10u15: Wandeling doorheen de buurt langs Spilkiekes (circulair, gefinancierd vanuit Burgerbegroting), enkele samentuinen, de leegstaande kelder van de Sint-Amanduskerk (Fundament) met o.a. kinderdeelfietssysteem A’pen op wieltjes (circulair burgerinitiatief), Noordlof, samenpaddenstoelentuin,… Afhankelijk van de tijd en jullie wensen wandelen we door naar Park Spoor Noord, de ‘Tuinstraat’, of een moskee,… Dit jaar gaan we in deze buurt ook een wijkimkerij opstarten, we gaan in de kelder ook paddenstoelen kweken,… In de kelder hebben we ooit een civic crowdfundingexperiment opgezet met het Brusselse ‘Growfunding’.

  • 12u00: We sluiten af in café Kiebooms met een lunch . Ook dit is een unieke plek, ook een sociaal tewerkstellingsinitiatief. De districtsschepenen de medewerker participatie zullen de Burgerbegroting toelichten.

  • 14u00: Einde

Koen Wynants