Walkshop langs commonsinitiatieven voor studenten Sociaal Cultureel Werk AP-Hogeschool (15/03)

‘Straat als een commons’ (Toekomststraat Borgerhout)

‘Straat als een commons’ (Toekomststraat Borgerhout)

Op vrijdag 15 maart organiseert AP Hogeschool een dag mbt tot de thema’s ontmoeten en verbinden. Op vraag van AP zal Koen Wynants van Commons Lab de studenten een namiddag op sleeptouw nemen door de wijk Antwerpen-Noord om enkele stedelijke commons initiatieven te tonen, nader toe te lichten (Wat? Waarom? Hoe?). Maar ook om aan te geven hoe en wat Commons Lab Antwerpen van toekomstige SCW’ers verwacht. Hoe moeten sociaal cultureel werkers zich verhouden tot deze initiatieven, hoe kan een SCW’er in een organisatie commons ondersteunen?

Commons Lab Antwerpen verzamelt, beheert, deelt expertise en netwerken mbt ‘urban commons’, ‘city as commons’. Delen van kennis, ervaring, netwerken (onze commons) gebeurt online, maar vooral ook offline. Via lezingen, inspiratietours, meet-ups, assemblies, P2P coachings, community service learning, learning journeys, seminaries, … Voor heel diverse groepen: burgers, ambtenaren, politici, studenten, academici, ondernemers, … Uit Antwerpen, maar ook voor groepen buiten Antwerpen, Vlaanderen en Nederland.

Meer info; https://www.commonslabantwerpen.org/inspiratietour

Koen Wynants