Learning journey voor de Catalyst club uit Groningen (26 augustus)

catalyst club.png

Op maandag 26 augustus hebben we een delegatie uit Nederland op bezoek, de ‘Catalyst club’ uit Groningen. Ze plannen een meerdaags bezoek aan Vlaanderen. Eerst passeren ze langs Timelab in Gent.

With The Catalyst Club we open up a dialogue to investigate how students and teachers can gain not only ownership and responsibility of their own learning.

Na wat gesprekken via mail komen ze met enkele vragen die ze hopen te beantwoorden tijdens hun ‘learning journey’. "Hoe richt je een commons in (als werkgroep, als vertrouwelijke cirkel, als uitwisseling van kennis / perspectieven / diensten)?" De vraag komt voort uit de stichter v/d Club, Frederiek Bennema, PhD-onderzoeker naar een 'pedagogy of care', waarin zij zorgzaamheid en 'de ander (zijn/haar perspectief) als startpunt van dialoog' als kernwaarden van haar werkgroepen inzet. Voor een andere collega, Jorien Ketelaar, staat deze vraag centraal binnen haar uitwisseling & projecten met Vietnamese kunstenaars. Voor de organisator van de trip, Jan Van Egmond, staat deze vraag centraal in zijn lespraktijk, met o.a. The Pointless Course, waarin hij daadwerkelijk leerlingen de leiding in handen geeft en hun dialogen probeert te spiegelen tot een leer-ervaring, evenals in zijn beoogde uitwisseling met Indonesië, waar zij een commons-vergelijkbare overlevingsvorm hebben die voor hen pure noodzaak is ipv een 'ideaal'.

Voor Koen richten hun vragen zich vooral op het bespelen van al deze lagen binnen een commons: hoe krijg je burgers en stad mee in een transitieplan (vergelijkbaar met hun studenten, academie en scholenkoepel)? Wat staat voor jou centraal in dit plan, wanneer ervaar jij succesmomenten en wat zie jij als grootste obstakels in een transitieplan? Voor Evi waren ze vooral betoverd door het creatieve element van het TimeLab, mogelijk ook door het contrast met het stads-brede karakter van Koen's Commons Lab. Hoe ziet Evi een maatschappij-brede waardecreatie ontstaan vanuit de creatieve sector, en hoe vormt dat haar noties van makerschap, eigenaarschap en interventies? Wat is haar eigen visie voor een commonsgerichte creatieve sector en welke kernwaarde drijft haar daarin? 

Koen Wynants