Commons Lab Antwerpen op 'Experience trip' departement Mobiliteit en Openbare Werken (iov Tomorrowlab)

Dag Koen, op 4/9 organiseren we een experience trip voor het departement MOW in Antwerpen, maar ook van andere mobiliteitsorganisaties zoals De Lijn, Vlaamse Waterweg, … . We laten hen die dag proeven van tal van nieuwe modi, maar willen hen ook in contact brengen initiatieven die aansluiten bij socio-maatschappelijke ontwikkelingen die zich vandaag voordoen. We vroegen ons af of je die dag een aantal mensen van hen te woord zou kunnen staan met een korte toelichting over wat de commons juist zijn en hoe ze in Antwerpen vorm krijgen. (Dorothy Mingneau, Innovation Designer Tomorrowlab)

Doel van deze ervaringstrip:

  • Hen laten proeven van diverse modi, de gebruikservaring en de business achter elk van deze vervoersvormen

  • Hen laten kennismaken met diverse socio-maatschappelijke, economische, ecologische, technologische ontwikkelingen

Het team dat langs zal komen, zal zich voornamelijk focussen op socio-maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn medewerkers van MOW, maar ook van andere mobiliteitsorganisaties zoals De Lijn, Vlaamse Waterweg, … Deze experiencetrip is het startpunt van een toekomstverkenning die het team gezamenlijk zal uitvoeren naar de toekomst van mobiliteit in Vlaanderen.

Commons Lab zal een aantal concrete commons praktijken laten zien. Hieronder een typologie van deelinitiatieven (cf. Michel Bauwens, P2P foundation).

Commons typologie Antwerpen 2.png
Koen Wynants