Hackable City of things: oproep naar geïnteresseerde burgerbewegingen en actiegroepen (Imec)

Hackable City of Things is een initiatief van imec waarbij ze burgers, burgerinitiatieven en actiegroepen empoweren om de slimme stad van morgen vorm te geven. Zij komen met het idee, Imec reikt de technologie en data aan om de stad zelf te ‘hacken’.  

Daarom organiseert Imec in het najaar van 2019 een oproep naar geïnteresseerde burgerbewegingen en actiegroepen. Hebben burgerinitiatieven een (technologische) oplossing voor een stedelijk probleem, maar kunnen ze wel ondersteuning gebruiken om hun idee uit te weken of een prototype te bouwen?

Website: https://www.imeccityofthings.be/nl/projecten/hackable-city-of-things

Koen Wynants