Doedag 'Groene ader' Sint-Andries (21 sep 2019)

Doedag sint-andries.jpg

Sinds enkele jaren is de wijk Sint-Andries aan de slag om de wijk weerbaarder te maken tegen de klimaatveranderingen (stormen, hitte, droogte, …). In 2017 was er een pilootproject rond ‘klimaatadaptatie’ op initiatief van Stadslab 2050. Toen is ook een nieuw wijkcollectief ontstaan, Veerkrachtig Sint-Andries vzw. Dit wijkcollectief neemt sindsdien heel wat initiatieven die bijdragen aan aan klimaatrobuustere wijk: onder andere ontharding, regenwateropslag, lokale voedselproductie, …

Elk voorjaar wordt een zogenaamde ‘Droomdag’ georganiseerd om te fantaseren over nieuwe acties. Elk jaar volgt ook een doedag: om effectief allerhande acties uit te testen. De doedag van 2019 gaat door op zaterdag 21 september.

Commons Lab is sinds 2018 partner van dit wijkcollectief. We bieden ondersteuning bij de organisatie van de droom- en doedag: fondsenwerving, praktische organisatie, logistiek, maar ook inhoudelijk. We verzorgen ook de contacten met het district en stad. Anderzijds leren we als Commons Lab enorm veel over collectief beheer, creëren van nieuwe urban commons, rolverdeling en samenwerking tussen burgers, stad, middenveld, ondernemers, … Het was in Sint-Andries dat we met de bouw van de allereerste gevelregenton, onbewust zijn beginnen ‘commonen’ in 2017. Al die verworven kennis, ideeën, materiaal, vaardigheden probeert Commons Lab maximaal te delen met andere Antwerpse wijken en straten.

Op 21 september wordt Sint-Andries opnieuw een beetje groener; geveltuinen, aangepaste boomspiegels, parklets. We willen ook een onderhoudsbeurt geven aan de groenbakken in de omgeving van het Bogaardenplein. De geveltonnen en de Lange Ridders 'Tuinstraat’ kunnen ook wat onderhoud gebruiken. We gaan samen timmeren, planten, zaaien, schuppen en meer. Wij zorgen voor allerhande materiaal: bakken, teelaarde, plantjes, timmerhout, tools. Alles kan ’s morgens opgehaald worden aan de Sint-Andriesplaats (voor Costa).

Programma voor 21/09:

10.00 Ontvangst deelnemers met koffie en koffiekoeken aan de Sint-Andriesplaats (aan co CoSta)
10.15 Powerbriefing van 5 ploegen
10.30 Start werkshift 1
12.30 Lunchpauze
13.30 Start werkshift 2
17.00 Einde

Meld je aan , stuur een mailtje naar helpen@klimaatrobuust.eu

Deze dag wordt georganiseerd door Veerkrachtig Sint-Andries vzw met de hulp van Klimaatrobuust Sint-Andries en Commons Lab Antwerpen en met de steun van de Burgerbegroting van het district Antwerpen.

Koen Wynants