Samentuin Drakenhof (Deurne)

drakenhof.jpg

Locatie: Volkstuinensite Drakenhof te Deurne, ingang naast de Hoeve (Mortselsesteenweg nr. 29)

Een samentuin is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. ‘Samen’ staat voor diversiteit en voor ‘samen doen’. Jong of oud, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, alleen of met je gezin, meer of minder mobiel… iedereen is welkom in een samentuin. In sommige tuinen krijgt elke tuinier een eigen perceeltje en beheert hij samen met de groep enkele gezamenlijke plekken zoals paden, een tuinhuis en randbeplanting.

Op andere plaatsen werkt iedereen samen op de volledige oppervlakte van de tuin. In een samentuin beslist de tuiniersgroep, in overleg, over het wel en wee van de tuin. Mensen leren (weer) hoe ons voedsel groeit en leren tuinieren. Zowel van elkaar als door het volgen van cursussen. Óf van een praktijkbegeleider die vaak helpt bij de opstart. In Antwerpen zijn er ongeveer 50 samentuinen.

Samentuin Drakenhof is in 2013 opgestart door Ils Ooms. De tuin wordt momenteel beheerd door Mimicry vzw en gecoördineerd door Chris Bekaert. De samentuin is gelegen in de volkstuinensite Drakenhof (ingang naast de Hoeve, Mortselsesteenweg nr. 29), een publieke ruimte. Er is geen schriftelijke overeenkomst met de volkstuinen vzw. De samentuin is ongeveer 300 m² groot. Alles is gemeenschappelijk.

Samentuin Drakenhof is 1 van de 5 Deurnese samentuinen die worden ondersteund door district Deurne. We streven naar uitwisseling tussen de verschillende samentuinen. Recent is er als eerste stap een gezamenlijke fietslus georganiseerd. 

Er is voortdurend nood aan kennisdeling en coaching. Er worden regelmatig workshops georganiseerd en er is een vorm van P2P coaching tussen de 5 samentuinen in Deurne. Onder andere via het organiseren van een fietstocht/fietslus.

Wat leren we van samentuin Drakenhof mbt de commons?

  • Het district Deurne denkt mee na over structurele ondersteuning. Mogelijk wordt dit binnenkort opgevangen door een (tijdelijke) sociale regisseur.In samentuin Drakenhof is er veel vrijheid naast voortdurend onderling overleg. Er zijn geen strikte afspraken.
  • De diversiteit in de groep is momenteel eerder beperkt. Er zijn nu 8 vrouwen en 2 à 3 mannen wat genoeg is voor het beheer van deze relatief kleine tuin.

  • We kunnen stellen dat er mede dankzij de ondersteuning en investeringen van de districten en stad (Tuin in de stad, Ecohuis, Stadsmakers, Burgerbegroting, …) een samentuincultuur in de stad aan het groeien is. Er is wel veel versnippering binnen en beperkte samenwerking tussen de districten.

  • Activiteiten worden financieel ondersteund door Stadsmakers. Hierbij bereiken ze geïnteresseerden die al zelf een ecologisch tuintje hebben, willen starten of willen aansluiten in de samentuin. Hierbij verwijzen we ook door naar de andere samentuinen.

Koen Wynants