CSA Zelfplukboerderij Land van Duwijck (Lier)

Bron: Facebookpagina Land Van Duwijck

Bron: Facebookpagina Land Van Duwijck

Locatie: Lier

In een CSA staan de landbouwer en de consument opnieuw in rechtsreeks contact met elkaar. De gemeenschap rond het veld ondersteunt de landbouw(st)er: ze vergoedt het werk voorafgaand aan de oogst en garandeert een jaar lang te willen leven van wat het land biedt. De consumenten zijn ‘leden van de CSA’. Ze delen in de oogst zoals hij komt: van het één wat meer, van het ander wat minder. Zo creëert CSA een leefbare vorm van landbouw, met een fijne interactie en minimale startinvesteringen (geen koelcel, geen camionettes). Zo hebben een heleboel mensen met groene kriebels samen een landbouwproject kunnen opstarten. Tussen 2010 en 2015 zijn er naast de 10-tal bestaande CSA’s 30 nieuwe CSA bedrijven bijgekomen in Vlaanderen, aangesloten bij het CSA-netwerk. De oogst wordt verdeeld onder de leden ofwel in de vorm van pakketten ofwel doordat de leden zelf komen oogsten. De oprichters van de cvba ‘CSA Land Van Duwijck’ kozen vooral voor zelfoogst.

De zelfoogstformule in een zelfoogsttuin of zogenaamde pluktuin biedt de meeste betrokkenheid tot het veld. Je komt bovendien wanneer het je uitkomt en je kiest binnen de grenzen van de richtlijnen wat en hoeveel je meeneemt.  Het is als het ware je (gemeenschappelijke) moestuin, met de lusten en zonder de lasten. Het vraagt meer tijd om om te komen oogsten dan ze in de supermarkt in je kar te gooien maar minder dan om ze zelf te kweken.  Mensen die ervoor kiezen genieten van de tijd op het veld. Het veld krijgt snel een prominente plaats in hun leven. Ze gaan al gauw heel anders denken over voedsel, anders koken en anders eten. En er gaan minder vuilzakken de stoep op voor ophaling, want er komt geen wegwerkverpakking aan te pas.

Agrarisch groen beslaat 1123 ha of 21% van het grondgebied van de stad Antwerpen

De richtlijnen komen via mail of zijn te vinden op de website. De bordjes op het veld en een kaartje duiden de teelten aan, de vlaggen duiden aan dewelke nu te oogsten zijn. Wie deelneemt heeft vertrouwen in de vakmanschap van de teler.
De teler heeft vertrouwen zijn oogsters opdat ze oogsten volgens de afspraken.
Dit wederzijds vertrouwen is de essentie van een CSA-bedrijf. De teler heeft vertrouwen in zijn oogsters, zodat zij voor een gegarandeerd inkomen zorgen voor het geleverde werk. Om toch een grens te trekken doe je zowiezo mee met je hele gezin. Je vergoedt de boer voor zijn werk en kosten door een bijdrage berekend op je gezinssamenstelling.

Wat leren we van Land van Duwijck ivm de commons?

  • Land van Duwijck is maar mogelijk geworden dankzij een collectief van mensen met diverse talenten, kennis, vaardigheden, middelen.
  • CSA boerderijen gaan zeer sterk uit van het gedeelde verantwoordelijkheidsprincipe: producenten en consumenten. Consumenten investeren mee; financieel, tijd, …
  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de boer en de consumenten. Engagementen zijn goed afgebakend en worden goed opgevolgd.
  • Samen werken op het veld creëert betrokkenheid en cohesie. Er wordt ook samen gegeten, er zijn ook tal van nevanactiviteiten etc.
  • De afstand is een barriere om stedelingen te betrekken. Er zouden maatregelen genomen kunnen worden om die afstand makkelijker te overbruggen. Er zijn nog geen CSA boerderijen in de stad.
  • CSA boeren zijn georganiseerd in een netwerk waar kennis, ervaring, contacten gedeeld worden.
  • Het lijkt ons interessant om de kennis, ervaring, expertise van CSA-boeren te delen met Antwerpse samentuinders.
Koen Wynants