Stadsakker (Posthof Berchem vzw)

Bron: https://atlas.vicinia.be/nl/initiatives/415/

Bron: https://atlas.vicinia.be/nl/initiatives/415/

Locatie: Standplaats in Berchem, maar werken in gans de Stad Antwerpen.

Het moestuinproject van Buurtwerk Posthof vzw ‘Stadsakker’ is al 5 jaar bezig met moestuinen te bouwen voor buurtbewoners, groenten te kweken voor hun sociaal restaurant en mensen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Ondertussen hebben ze al meer dan 1 ton voedsel gekweekt op plekken die vroeger braak lagen (publiek en privaat), zijn er meer dan 120 buurtbewoners aan het tuinieren en hebben ze meer dan 20 moestuinen aangelegd. Op publiek en privaat terrein.

Ze wakkeren de vraag naar meer stadstuinieren aan, slagen er in om nieuw groen gemeenschappelijk goed in de stad te creëren, ze ontwikkelen nieuwe community services en stellen zelf mensen te werk die op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk aan de bak komen. Zo ontwikkelden ze de afgelopen jaren een nieuwe soort, maatschappelijk gedreven groene, sociale economie in de stad. Kleinschalig, maar met een enorm potentieel, enorm repliceerbaar over gans de stad Antwerpen.

Ze zijn ook een echte ‘partnerorganisatie’, werken samen met heel diverse partners: district Berchem, het Ecohuis, stad Antwerpen, provincie Antwerpen, Velt vzw, VLM, Fonds Delhaize, KBS, Bibliotheek de Poort, RPD, De ideale woning, OCMW Antwerpen, Atlas vzw, district Wilrijk, Antwerpen aan't Woord, Natuurwerk vzw, Natuurpunt vzw, Haegevelde, de Stadsboerderij, Grondsmaak, PAKT, Caffungi, lockley, deSingel, NMBS Holding, Liesje Foblets, AG Vespa.

Stadsakker slaagt er in om van publieke en private gronden gemeenschappelijk goed te creëren. De verklaring is wellicht dat ze een heel betrouwbare en solide partner zijn voor eigenaren, een ideale tussenfiguur tussen eigenaren en gebruikers. Ze maken heel goede afspraken en volgen die heel nauwgezet op.

 Wat leren we van Posthof Berchem/Stadsakker ivm de commons?

  • Stadsakker slaagt er in om met heel diverse partners in de stad goed en duurzaam samen te werken: diverse stedelijke en districtsdiensten, economische actoren, maatschappelijke actoren. Dit zit in het DNA van de organisatie; ze zoeken heel pragmatisch naar win wins. Enkel als de samenwerking evenwichtig kan worden opgestart zullen ze hierin investeren en dat zijn dan ook heel vaak duurzame en langdurige samenwerkingen. Dat maakt Posthof Berchem zeer sterk, zelfvoorzienend, verniewend en veerkrachtig als organisatie.
  • Stadsakker slaagt er in om nieuwe tewerkstelling te ontwikkelen voor mensen die op de reguliere arbeidsmarkt uit de boot vallen. Die expertise werd gedeeld vanuit de moederorganisatie Posthof Berchem. Die hebben die expertise dan weer verworven dankzij jarenlange investeringen, onder andere vanuit de stad. Door diverse, tijdelijke projectsubsidies is de organisatie van sociale tewerkstelling ook kwetsbaarder.
  • Stadsakker zorgt voor de ondersteuning van en verbinding tussen kleinschalige samentuincollectieven, hoofdzakelijk in Berchem, maar ook daarbuiten. Ondersteuning bij de onderhandelingen met eigenaars, logistiek, met know how, administratief, logistiek, … Een district is misschien een betere schaal dan de stad om een collectie samentuinen te beheren.
  • Stadsakker creëert groen dat effectief diverse mensen verbindt. De samentuin projecten zijn meestal gekoppeld aan andere buurtprojecten waardoor je allerhande nieuwe interacties, coalities en sociale vernieuwende projecten krijgt.
  • Er is interactie met de representatieve organen, of formele diensten, beleidsontwikkelingsprocessen. zij het niet gestructureerd.
  • Er wordt heel veel kennis, inzicht, ervaring opgebouwd. En die wordt regelmatig gedeeld op allerhande cursussen.
Koen Wynants