Ringland als common (‘gemeen goed’): interview door onderzoeksgroep Planning & Development (KU Leuven)
indigo-full-logo2.png

Op dinsdag 22 mei houdt de onderzoeksgroep Planning & Development (KU Leuven) hun jaarlijkse teamuitstap in Antwerpen. Ze gaan een dag rondwandelen in Antwerpen gecombineerd met verschillende presentaties. Ze zullen samen met diverse mensen reflecteren over de mogelijkheden van de overkapping als common.

Commons slaat op de manier waarop waardevolle hulpbronnen beheerd worden, namelijk collectief. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenschapstuin, een natuurgebied (cf. Hobokense Polder), maar ook cohousing, een woningcoöperatie (cf. Collectief goed), CSA-boerderij, autodelen (cf. Partago), een cultuurhuis (cf. Roma, Theatergarage), kennis en data delen (cf. Wikipedia), co-working (cf. House of innovation),… Bij een ‘beheer als commons’ wordt verondersteld dat heel de gemeenschap zich verantwoordelijk zou voelen voor kostbare bronnen. Dat kan op alle mogelijke schalen: van een gebouw, een straat, een buurt, wijk, district, stad, gebied of regio, …

Laten we de handen in elkaar slaan om van Ringland een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen tot een aangenamer, duurzamer en rechtvaardiger stadsleven.

Waarom zou een commonsbenadering interessant kunnen zijn voor Ringland? Wat zou de rol van burgers worden in het beheer van Ringland? Wat wordt de rol van de overheid? En van economische spelers (projectontwikkelaars, winkeliers, ...)? Wat zou dat in de praktijk betekenen in het planningsproces? Wat is de rol van de planner? Wat zou de impact kunnen zijn op het ontwerp? Verdelen we Ringland onder de 9 andere districten? Maken we er één nieuw district van? Verkopen we Ringland aan projectontwikkelaars? Hoe kan Ringland een oplossing bieden aan de noden van alle Antwerpenaren? Wie draagt hoe (financieel, inhoudelijk, procesmatig,…) bij aan de ontwikkeling en realisatie van Ringland? De vraag die we ons ook kunnen stellen; hoe komt het dat we Ringland totaal niet vanuit een commonsvisie op de stad benaderen? Heel wat vragen om samen over te reflecteren...

Koen Wynants van Commons Lab Antwerpen zal samen met Seppe De Blust (Ndvr) en Harold Vermeiren (51N4E) geïnterviewd worden Annette Kuhk, coördinator INDIGO (Innovating spatial development planning by differentiating land ownership and governance).

Koen Wynants
Vacature bij Antwerps commonsinitiatief 'Oostnatie'
oostnatie.jpg

Oostnatie vzw zoekt een voltijdse tijdelijke medewerk(st)er voor juli en augustus 2018 om de praktische organisatie van de activiteiten op de site Spoor Oost (Borgerhout) te verzekeren.

Arbeidsovereenkomst
Voltijds, 38 uur per week, flexibel in te vullen, met avond- en weekendwerk.
Start: maandag 2 Juli 2018 - Einde: vrijdag 31 augustus 2018
Bruto maandloon: € 2180,68 met 0 jaar anciënniteit (pc 329 B1c) (exclusief verplaatsingsvergoeding en vakantiegeld) 
Standplaats: dienstgebouw Spoor Oost (lokaal jeugddienst) 

Functie
• De medewerk(st)er is verantwoordelijk voor de organisatie (voorbereiding, uitvoering en opvolging) en de logistiek van de activiteiten die vzw Oostnatie samen met partnerorganisaties tijdens de maanden augustus en september organiseert op Spoor Oost. Verder houdt hij/zij dagelijks toezicht op het gebruik van de treinwagons Bahnhof. Zie zomerprogramma in bijlage.
• De medewerk(st)er zorgt voor een vlot verloop van de activiteiten op de site en zal daarvoor samenwerken met de andere organisaties aanwezig op site Spoor Oost tijdens de zomermaanden (in de eerste plaats de jeugddienst district Borgerhout). Hij/zij dient mee te zorgen voor een goede afstemming en communicatie tussen de organisatoren van de verschillende geplande activiteiten. 
• Op die manier zorgt hij/zij er mee voor dat de site van Spoor Oost tijdens de maanden augustus en september een aangename plek is voor en van de bewoners, jong en oud, uit de omliggende wijken.

Profiel
• De kandidaat moet minimum 18 jaar zijn bij aanvang van de arbeidsovereenkomst.
Opleiding minimaal middelbaar onderwijs. Voorkeur hoger niet-universitair onderwijs, sociaal-culturele sector.
• De medewerk(st)er heeft ervaring in het organiseren en programmeren van kleinschalige evenementen. Hij/zij kan zelfstandig werken, pakt de zaken efficiënt aan en is niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken, maar kan ook het werk in team organiseren. Hij/zij is stressbestendig, pakt crisissituaties rustig en oplossingsgericht aan. Inzake financies en administratie werkt hij/zij nauwkeurig.
• Hij/zij is stipt en houdt zich aan gemaakte afspraken, is geen bureautijger maar staat voornamelijk op het terrein (ook bij minder goed weer). Hij/zij gedraagt zich vriendelijk en geduldig t.a.v. de gebruikers en bezoekers, maar met de nodige autoriteit. Hij/zij kan goed opschieten met wisselend publiek (tieners, kinderen, volwassenen). 
• Het werk zal onregelmatig zijn, met drukke en rustige periodes, onder meer afhankelijk van het weer. Er kunnen plotse veranderingen in de planning opduiken. Daarom moet de medewerk(st)er flexibel willen omgaan met de werkuren en bereid zijn om avond- en weekend-werk te doen. 
• Ervaring in het werken met jongeren strekt tot aanbeveling. Kennis van de buurt en van het netwerk van Borgerhoutse organisaties is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitatie met cv en motivatie per brief of email, te zenden naar vzw Oostnatie
ten laatste op vrijdag 25 mei 2018.
Postadres: Oostnatie, Wijnegemstraat 65, 2140 Borgerhout
E.mail: oostnatie@gmail.com

Deze aanwerving wordt mogelijk gemaakt dank zij Stadsmakers, Stad Antwerpen.

Buurtspoorweglei 3
2140 Antwerpen

Koen Wynants
Lokaal Forum NewB te Antwerpen (30 mei, 19u, Roze Huis)
NewB lokaal forum.jpg

Om u zoveel mogelijk de kans te geven betrokken te worden bij NewB, organiseert NewB tussen 16 en 31 mei 11 lokale fora in alle uithoeken van België. Ieder jaar komen honderden coöperanten op de lokale fora om zich te informeren en om zich uit te spreken vóór de Algemene Vergadering.

Waarom komen?

  • U wilt zich informeren en bijdragen aan de beslissingen van NewB, bij u in de buurt.
  • U wilt of kan niet naar de Algemene Vergadering van 9 juni komen.
  • Om contact te hebben met mensen achter NewB en coöperanten uit uw buurt.

 

Op het programma?

  • Panorama van de verschillende punten die op de agenda van de AV staan
  • Bankdossier : stand van zaken en vervolg
  • Lancering van de verzekeringsproducten
  • Vragen en antwoorden

 

Waar ?
Antwerpen (NL), 30 mei om 19u00. Het Roze Huis - Draakplaats 1

Meer info en inschrijving: https://nl.research.net/r/lokaleforaNL

Koen Wynants
Hoe gezond is het verkeer in jouw straat? Doe mee met straatvinken campagne!
facebook-cover-image.jpg

De Ringland Academie lanceert opnieuw een grootschalig wetenschapsproject met burgers: Straatvinken. Dit jongste broertje van CurieuzeNeuzen meet deze keer niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer in de straat. Duizenden burgers zullen op donderdag 17 mei één uur lang alle verplaatsingen in hun straat tellen.

Op initiatief van de Antwerpse burgerbeweging Ringland brengen duizenden burgers in de regio Antwerpen, evenals in Leuven, op donderdag 17 mei van 17 tot 18 uur het verkeer in hun straat in kaart. Ze tellen het aantal en de soort verplaatsingen: te voet, met de fiets, de bus of tram, de auto,...

Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven onderwerpen de telresultaten vervolgens aan een analyse. Omdat het om een jaarlijks weerkerend evenement gaat, kunnen de wetenschappers nagaan of onze straten op de goede weg zijn om tegen 2030 de modal shift naar duurzamer en gezonder verkeer te bereiken.

Modal split 50/50

Een van de doelstellingen van het Toekomstverbond, in 2017 afgesloten tussen de overheid en de Antwerpse burgerbewegingen, is de realisatie van een modal split 50/50 in de vervoersregio Antwerpen. Dat betekent dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen gebeurt op een duurzame manier: te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Momenteel is dat nog maar 30 procent. In de Antwerpse vervoersregio gaan daarom 33 gemeenten, van Beveren tot Malle en van Essen tot Lier, samen de uitdaging aan om jaar na jaar beter te scoren.

Het grootschalige burgerwetenschapsproject Straatvinken biedt daarbij een prima ondersteuning. De initiatiefnemers roepen iedereen die droomt van leefbare straten dan ook op om mee te doen.

Eén uur tellen

Meedoen kan op een heel eenvoudige manier. Maak op donderdag 17 mei slechts één uur van je tijd vrij en vink van 17 tot 18 uur aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere voertuigen er door je straat passeren. Dat doe je met een speciaal ontwikkelde telapp of met een papieren telformulier. Meld je vandaag nog aan via de website straatvinken.be.

Samenwerking

Straatvinken is een initiatief van de Ringland Academie en krijgt wetenschappelijke ondersteuning van de Universiteit Antwerpen en HIVA - KU Leuven. Ondersteunende partners zijn de stad Antwerpen, Gazet van Antwerpen en Argenta.

Meer info op straatvinken.be.

Koen Wynants
Commonsgerichte experimenten in 2019 via Burgerbegroting (district Antwerpen)?
Burgerbegroting 2018.jpg

Het is beslist! De inwoners van het district Antwerpen verdeelden 1,1 miljoen euro over de 12 gekozen thema's (zie onder). Vanaf nu (tot 30 juni) kan elke inwoner van het district Antwerpen projecten indienen via https://www.burgerbegrotingprojecten.be/. Zo biedt de Burgerbegroting de mogelijkheid om te gaan experimenteren rond het 'commons' gedachtegoed. Dat kan je overal op toepassen, op elk thema, op elke doelgroep, op elke locatie, op elke schaal. Momenteel zijn we zelf nog lerende. Maar we zijn bereid om al onze reeds opgebouwde kennis, ervaring, inzichten en contacten te delen, uiteraard mits goede afspraken overeenkomstig het commonsgedachtegoed. 

Zaterdag 5 mei is er de Commons Assembly 'Antwerpen Tuinstad' waar we commonsgerichte groenprojecten willen ontwikkelen. We bekijken momenteel of we begin juni een 'Commons projectlab' gaan organiseren. Wie interesse heeft mag dat laten weten via commonslabantwerpen@gmail.com

Overzicht thema's en budgetten:

• huiswerkbegeleiding 173.544
• ondersteuning van het jeugdwerk 164.644
• fietsvriendelijke straten 114.805
• groen in straten 101.456
• ontmoeting in de buurt 96.116
• meer sociaal contact 85.437
• cursussen en vorming 84.547
• aanwerving en ondersteuning vrijwilligers 75.647
• interculturele projecten 69.417
• gemeenschapstuinen 55.177
• kunst in het openbaar domein 52.508
• speelwater 26.699

 

Koen Wynants
Commons Lab te gast op Burgervuur Trefmoment (26 mei, Vlaams Parlement)
Burgervuur.png

Op zaterdagnamiddag 26 mei organiseert De Wakkere Burger in het Vlaams Parlement een groot Burgervuur-trefmoment voor lokale burgerinitiatieven, actiegroepen en geëngageerde burgers. Doel: van elkaar leren, strategieën en tips uitwisselen. Hoe organiseer ik mijn burgergroep? Hoe krijgen onze voorstellen meer invloed? 

Maar het gaat over meer dan kennisdeling. We zetten op dit Burgervuur-evenement een eerste stap naar een duidelijk 'burgersignaal' aan onze beleidsmakers: Welke drempels moeten weg voor betere burgerparticipatie? Hoe maken we het beleid meer open en transparant? Welke hefbomen moeten vastgelegd worden in regels en decreten?
Ook leuk: We zetten een aantal inspirerende initiatieven in de bloemetjes. En dan netwerken op de receptie natuurlijk... !

Graag nodigen wij u uit op deze inspiratienamiddag. Alsook om deze aankondiging te delen met uw collega's en uw breder netwerk via sociale media, nieuwsbrief, website...

Wanneer? Zaterdag 26 mei van 13u30 tot 17u.
Waar? Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
Doelpubliek? Burgers, burgerinitiatieven, (middenveld)organisaties, beleidsmakers, academici
Inschrijven? Gratis, maar verplicht via deze link.
Meer info over het programma

Ben je zelf betrokken bij een burgerinitiatief en wil je ook kans maken op een prijs? Deel dan voor 1 mei jouw initiatief op Burgervuur via deze link.

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groeten,
Lisa Schouppe
lisa@dewakkereburger.be
02/274 24 02

Koen Wynants
Creating Eco-Societies trough Urban Commons Transitions (8 juni)
commons congres.jpg

Wist je dat er de voorbije jaren honderden burgerinitiatieven zijn bijgekomen in Vlaanderen? Neem jij ook actief deel in een van deze initiatieven? Of wil je graag jouw eigen initiatief leven inblazen? Dan is het internationale congres ‘Creating Eco-Societies trough Urban Commons Transitions' het moment om jouw kennis rond commons te verruimen en jouw netwerk te versterken.

Internationaal congres 

Op dit congres brengen we experts, onderzoeksinstellingen en praktijkvoorbeelden samen. Via onderzoek en debat gaan de sprekers in gesprek over een transitie naar duurzame steden. Dit congres focust zowel op het uitbouwen van een overkoepelend commons netwerken als op een duurzaam partnerschap tussen de communes en het beleid.

Nationale en internationale experts  

Laat je inspireren door deze boeiende sprekers en interessante praktijkinitiatieven:

Michel Bauwens oprichter en directeur van het Peer-to-Peerbfonds en expert in peerproductie, bestuur en eigendom. Bauwens is een gekende spreker en doordachte leider. in 2017 schreef hij het Commons Transitie Plan voor Gent, op basis van een gelijkaardig project in Ecuador. 

Elena De Nictolis (It) (LabGov), onderzoekslid by LabGov, het LABoratory for the GOVernance of the City as a Commons. ze werkt aan een Phd tesis over publiek beleid voor stedelijk co-beleid en de relatie met de kwaliteit van de stadsdemocratie aan LUISS universiteit van Rome.

Lucie Evers (Partago), is oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur van Partago, een elektrisch autodelen coöperatie. daarnaast is ze ook bezig met de oprichting van de Mobility Factory, een Europese coöperatie die op Europees niveau elektrisch autodelen willen organiseren. 

Inschrijven voor het congres

Wil je graag deze boeiende sprekers en vele andere inspirerende sprekers aan het werk zien > Schrijf je nu in < voor dit commons congres. 

Koen Wynants