Gastlezing en Workshop 'Unheard voices' met Prof. Ruth Morrow (Donderdag 5 juli, UA)
Unheard Voices. Ruth Morrow-1.jpg

De Henry van de Velde onderzoeksgroep nodigt prof. Ruth Morrow uit op de Faculteit Ontwerpwetenschappen, Universiteit Antwerpen. Ruth Morrow is professor Architectuur aan de ‘School of the Natural and Built Environment’, Queen’s University Belfast, en expert in inclusief design. Ze is oprichter van Street Society, een project dat via live ontwerponderzoek studenten (Bachelor, Masters, PHD) en afgestudeerde architecten in moeilijk bereikbare gemeenschappen in Noord-Ierland plaatst, en ze met de lokale gemeenschap de publieke ruimte helpt vormgeven. Voor meer informatie: https://pure.qub.ac.uk/portal/en/persons/ruth-morrow(df76c1fd-2c0f-42fb-86bd-ef1da99332cc).html.

Hieronder vind je het dagprogramma.

 • GASTLEZING | 10.00 – 12.00 | Mutsaardstraat 31, CMU K1.3. Present and Productive: Sharing experience of working creatively with hard-to-reach communities’

This talk/discussion will draw out some lessons, anxieties and tactics of working in critical contexts with critical users. 

 • Lunch pauze | 12.00 – 13.00 | Mutsaardstraat 31, CMU H1.3.
 • WORKSHOP |13.00 – 17.30 | Mutsaardstraat 31, CMU H1.3.  ‘Working with unheard voices’  

During this low threshold workshop, participants get the opportunity to present the challenges regarding the inclusion of vulnerable citizens that they encounter during their work, citizen initiatives, etc. You receive tips and tricks to make your design process more inclusive.

 

Deelnemers kunnen er voor kiezen aan beide activiteiten deel te nemen, of enkel aan een van de twee. RVSP naar elisabet.vanwymeersch@uantwerpen.be voor 29 juni 2018, met vermelding of u (I) de gastlezing, (II) lunch en / of (III) de workshop bijwoont.

Koen Wynants
Tuinstraat in Natiebuurt (zomer 2018)
tuinstraat pretstraat.jpg

Het is weer zomer, de natuur floreert en de Natiebuurt wordt wakker. Na het succes van de Tuinstraat  (Pretstraat -Antwerpen-Noord, Burgerbegroting) vorige zomer, gaat het buurtcomité er dit jaar weer voor. Al vele mensen meldden zich aan om te helpen. 

Doe jij ook mee?

De Pretstraat tussen huisnummer 18 en 2 wordt helemaal ingericht met plantenbakken, bankjes, lounge area’s, BBQ hoek, podium en natuurlijk onze tuinstraatbar. De boomspiegels krijgen in september plantjes. Kortom, het hart van de Natiebuurt wordt helemaal ingericht als groene oase.
Wil je helpen? Heb je ideeën? Vervoeg het team en geniet van een tuin in je straat!
Stuur gerust een mailtje naar info@natiebuurt.be of kom langs tijdens de opbouw dagen.


Noteer volgende data alvast in je agenda:
Opbouw: 30 juni, 1 juli en 7 en 8 juli
Openingsfeest: zaterdag 14 juli
Slotfeest: zaterdag 1 september
Afbouw: 2-7 september

Met groene groetjes!
Het tuinstraat team

Koen Wynants
Naar een nieuw groenstedelijk, Antwerps netwerk/ecosysteem 'for the common good'
 Bronnen: P2P foundation, Filip De Rynck, Commons Lab Antwerpen

Bronnen: P2P foundation, Filip De Rynck, Commons Lab Antwerpen

In het voorjaar organiseerde Commons Lab Antwerpen een experimentele 'Commons Assembly' rond de vraag 'Hoe kunnen we allemaal samen van Antwerpen een Tuinstad maken?' Vergroening en verblauwing zijn heel dankbare thema's om de idee van 'de stad als gemeengoed' , de commons transitiemechanismen, instrumenten, ... te onderzoeken. 

We nodigden 11 inspirerende, diverse, vernieuwende, Antwerpse praktijken uit die hun ervaring en expertise mbt collectief groenbeheer in de stad kwamen delen. Kleinschalige, grootschalige, socialere, commerciëlere, inclusieve, exclusieve, oudere, jongere,... De resultaten worden momenteel nog verwerkt en zullen later gepubliceerd worden via de website van Commons Lab Antwerpen. De cases worden  momenteel geblogd; https://www.commonslabantwerpen.org/antwerpse-commonsinitiatieven/

Op basis van de verhalen van de cases zijn we momenteel aan het onderzoeken hoe een nieuw groen stedelijk netwerk/ecosysteem er zou kunnen uit zien en zou kunnen functioneren. We zien heel veel lagen/schalen in Antwerpen. Heel veel kleine initiatieven ontstaan, maar hebben moeite om te overleven, laat staan om te groeien. Veel kleinschalige groeninitiatieven blijken enorm verbindend te zijn en niet exclusief zoals zo vaak gedacht wordt.

Er is enorm veel dynamiek rond het vergroenen van de stad. De vraag is hoe we die beweging/transitie kunnen versterken, faciliteren, welke de rolverdeling is tussen de diverse partners (overheid, burgers, markt, ...), hoe we rollen op elkaar afstemmen, hoe we allemaal optimaal en harmonieus kunnen samen werken, collectief kunnen leren en groeien.

Enkele instrumenten vanuit de stedelijke administratie zijn; 'Ontmoetingsruimten' georganiseerd door Stadslab 2050, de Burgerbegroting (district Antwerpen), een Ecohuis, een groenplan, een waterplan,  een klimaatplan, een ruimtelijk structuurplan, een dienst Stadsmakers,... Instrumenten vanuit de Antwerpse gemeenschap zijn o.a. : experimentele Tuinstraten, 'fietslussen' om ervaring te delen, facebookgroepen, civic crowdfunding, en een Commons Lab. 

Grootste uitdagingen voor Antwerpen zijn enerzijds meer verbinding tussen de formelere/representatieve initiatieven/organen onderling, meer verbinding tussen de informele/contributieve initiatieven onderling, meer samenwerking met marktspelers, andere, meer coöperatieve marktinitiatieven ('for the common good'), meer structurele samenwerking tussen 'contributieve' en 'representatieve', nieuwe verdienmodellen voor commonsgerichte ondernemingen, nieuwe commonsakkoorden/buurtcontracten mbt collectief groenbeheer, capaciteitsopbouw mbt collectief groenbeheer, ...

Wordt vervolgd!

Alle feedback welkom via commonslabantwerpen@gmail.com.

Koen Wynants
Plein PétillAnt (Ekeren)
Plein petillant.jpg

Plein PétillAnt

Kristus Koningplein, Ekeren

Op zaterdag 14 juli, 28 juli, 4 augustus en 18 augustus organiseert Transitie Ekeren in samenwerking met andere lokale organisaties op het centrale Kristus Koningplein een fijne ontmoetingsplek met allerlei activiteiten.Vier zaterdagen in de vakantie wordt het Kristus Koningplein een bruisende ontmoetingsplek, 'Plein PétillAnt'. 

Vaste ingrediënten voor de dag zijn een zomerbar, pleinbibliotheek, workshops, babbelbox en kinderanimatie. Maar daarnaast houden we ruimte voor ieders inbreng (muziek, picknick, repair-café, dans, yoga,…). Heb je een idee, laat het gerust weten en zo geven we samen vorm aan het programma.

Iedereen van harte welkom!

Check regelmatig het programma op www.ekeren.transitie.be .

Locatie: Kristus Koningplein Ekeren

Tijdstip: zaterdag 14/7, 28/7, 4/8 en 18/8  telkens van 14 tot 22 uur

Info: 0475/907820

gratis

 

Koen Wynants
Expertconsultatie fietsexperimenten 'Fix the mix' (21/06/2018)
draakplaats 2.jpg

Fix the mix!

Expertconsultatie Antwerpen (21/06/2018)

Donderdag 21 juni nodigen we experten en ervaringsdeskundigen uit om mee te komen observeren, analyseren, reflecteren. Dit op twee locaties waar we in september willen gaan experimenteren met enkele kleinschalige strategische interventies. Interventies om de fietsvriendelijkheid te verhogen. Met speciale aandacht voor de 'zwakste' weggebruikers. We zijn momenteel volop bezig met gesprekken met bewoners, handelaren, medewerkers stad/district, ... 

Afspraak om 8u00 aan de Draakplaats (Roze Huis). We fietsen daarna door naar de Kammenstraat. We ronden ten laatste af om 11u30. 

Deze locaties zijn gekozen na een open oproep. We hebben deze locaties gekozen, omdat ze enerzijds complex zijn. Maar ook omdat er volgens ons voldoende figuurlijke ruimte is om te experimenteren.  Dit project kadert in de Burgerbegroting van het district Antwerpen. 

'Fix de mix' is een idee/project van Fietsberaad Vlaanderen; http://www.fietsberaad.be/Agenda/Paginas/FIX-THE-MIX!-Gemengd-verkeer,-een-essentieel-onderdeel-van-sterk-fietsbeleid.aspx We hopen via dit project in Antwerpen bij te dragen.

Inschrijven via commonslabantwerpen@gmail.com

Onze inspiratie:

 

Koen Wynants
Hoe van kinderfietsen een gemeen goed in de stad maken?
fietswieltjes.jpg

De gemeente Bonheide won de AGORIA SMART CITY AWARD met zijn project 'FIETSSCANNING VOOR DUURZAME MOBILITEIT'.  Via schoolkinderen wil de gemeente de kinderen zelf en hun ouders motiveren om met de fiets of te voet naar de school te komen. Elke procent extra fietsers zorgt ervoor dat mobiliteit mogelijk kan blijven in de toekomst. De doelstelling was van 12% fietsgebruik (voor de invoering van het systeem) naar 24% fietsgebruik te evolueren. Door de kinderen te motiveren met fietsdukaten die men kan sparen door veel te fietsen, wilden ze een mobiliteitsswitch teweegbrengen bij de jongeren. In eerste instantie kan men de fietsdukaten gebruiken als betaalmiddel op de 5 kermissen per jaar in Bonheide. Elk dukaat is 1 euro waard. 

We gaan onderzoeken of en hoe we dit project in Antwerpen kunnen invoeren. En hoe we 'smart' kunnen koppelen aan 'common'. Hiervoor zetten we via de Burgerbegroting van het district Antwerpen een experiment op in Antwerpen-Noord ism onderwijsbeleid, fietsschool, Antwerpen op wieltjes, scholen, Antwerpenize, Buurtregie, district Antwerpen, …

Vooronderzoek

Bij het vooronderzoek kwamen we tot een aantal vaststellingen:

 • Heel veel kinderen in Antwerpen-Noord hebben geen (toegang tot een) kinderfiets.
 • Het is niet voor iedereen evident om thuis en op school een fiets te stallen. Heel veel scholen hebben geen fietsenstallingen.
 • Heel veel kinderen hebben beperkte kennis en vaardigheden mbt fietsen in de stad
 • Niet alle ouders kunnen fietsen
 • De fiets wordt niet vaak gebruikt in een schoolse context
 • Er zijn diverse, commerciëlere deelfietssystemen in Antwerpen (A-VELO, Swap, bluebike, …), maar die bieden geen kinderfietsen aan.
 • Er is een kinderdeelfietssysteem, een soort burgerinitiatief ‘Apen op wieltjes’
  • Focust vooral op ouders van kinderen die geen fiets hebben
  • Er is momenteel te weinig toevoer van kinderfietsen
  • Kinderfietsdelen is nog geen ‘gemeen goed’

Prototyping en testing ‘Week van de mobiliteit’ (Antwerpen-Dam)

In oktober zullen we tijdens de week van de mobiliteit een experimenteel beloningssysteem uittesten in 4 klassen, 5e studiejaar, 80 leerlingen, verspreid over drie scholen (Antwerpen-Dam). Ouders die kinderfietsen delen zodat elk kind kan fietsen in de stad worden beloond. Tijdens de mobiliteitsweek vallen er dagelijks 'Antwerpse fietswieltjes' te verdienen; wanneer kinderen met de fiets naar school komen, als de fiets in orde is, als ze slagen voor allerhande testjes, als de leerkracht met de fiets naar school komt, … De kinderen worden aan het eind beloond; ze kunnen hun Antwerpse fietswieltjes omruilen; voor een collectieve klasuitstap, een supertoffe T-shirt of voor een jaarabonnement op Antwerpen op wieltjes. Ze kunnen hun fietswieltjes zelf gebruiken of delen met hun klasgenoten. 

Evaluatie en modellering

Achteraf gaan we alles evalueren; impact, opschaling, kosten, baten,… Hebben meer kinderen toegang tot kinder(deel)fietsen? Is het fietsgebruik toegenomen? Is het kinderfietsdelen toegenomen? Zo komen we meer te weten over hoe we van fietsen in de stad bij kinderen een gemeen goed kunnen maken. Misschien moeten we nieuwe ondernemingen opstarten mbt kinderfietsdelen? Misschien moeten we structureel meer fietsenstalling voorzien in de stad? Misschien kunnen scholen in Antwerpen een faciliterende rol spelen?

Koen Wynants