Wedstrijd vernieuwende, alternatieve woonvormen (2de editie))

Collectief Noord Architecten

Collectief Noord Architecten

Wil u een alternatief woonproject in Antwerpen realiseren? Dan kan u deelnemen aan de tweede editie van de wedstrijd rond vernieuwende en alternatieve woonvormen. Als uw project wordt geselecteerd, krijgt u financiële ondersteuning. De stad wil zo vernieuwende en alternatieve woonvormen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

Wat zijn vernieuwende, alternatieve woonvormen?

Dit zijn woonvormen die verder gaan dan de bestaande klassieke woonvormen. Het gaat om woonvormen:

 • waarbij ruimtes worden gedeeld tussen bewoners,

 • waar er uiteenlopende functies of activiteiten plaatsvinden,

 • waar verschillende doelgroepen of gezinnen wonen,

 • waarbij wordt gewerkt met alternatieve betalingsvormen,

 • die streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen.

Wedstrijdprijs

De geselecteerde woonprojecten krijgen financiële ondersteuning van de stad. Projecten met  50 of meer wooneenheden, kunnen 500.000 euro krijgen. Kleinere projecten, met 4 tot 49 wooneenheden, kunnen 100.000 euro krijgen

Wie kan deelnemen?

Elk individu, organisatie, vereniging of bedrijf die een alternatief woonproject wil realiseren in Antwerpen kan deelnemen.

 • U kan als individuele (rechts)persoon of in samenwerkingsverband deelnemen. 

 • U vindt de specifieke voorwaarden om deel te nemen in het wedstrijdreglement.

Hoe deelnemen?

 1. Lees het wedstrijdreglement.

 2. Vul het wedstrijdformulier in. 

 3. Stuur het ingevulde formulier en eventuele bijlagen (zie wedstrijdreglement) ten laatste op 24 mei 2019, 13 uur naar woonregie@stad.antwerpen.be.

  De stad kan u op elk moment in de procedure extra informatie of documenten vragen.

Meer info

Dienst Zelfstandig Wonen - Woonregie
Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
tel. 03 338 51 14
woonregie@stad.antwerpen.be

Link: https://www.antwerpen.be/nl/info/58d38c2fb85c8da8dc47ee7c/wedstrijd-vernieuwende-alternatieve-woonvormen-2de-editie

Koen Wynants