Eerste resultaten kinderfietsgebruik, kinderfietsdelen, .. Antwerpen-Dam

fietswieltjes.jpg

Dit schooljaar willen we het fietsen bij de leerlingen van het 5e leerjaar op den Dam (pilootwijk ikv Burgerbegroting) stimuleren. Ze kunnen tijdens de verkeersweek van 22-26 oktober ‘Antwerpse fietswieltjes’ verdienen als ze met de fiets naar school komen, als ze beter leren fietsen, … Die Antwerpse fietswieltjes kunnen ze achteraf ruilen tegen een klasuitstap, een T-shirt, of een jaarabonnement bij Antwerpen op wieltjes (kinderdeelfiets). Een uitdaging is om te zorgen dat elk kind tijdens (en hopelijk ook na die fietsweek) gebruik kan maken van een fiets.

We deden aan het begin van het schooljaar een kleine bevraging bij de ouders van het vijfde leerjaar. In totaal namen 60 ouders deel aan de bevraging, verspreid over 4 klassen, 3 scholen.

Resultaten in een notendop:

  • 65% geeft aan meestal te voet naar school te komen. 36% komt meestal met de fiets. Vooral de kinderen van ’t Groen Eilandje.

  • 83% geeft aan over een eigen kinderfiets te beschikken. 22% geeft aan dat die niet in orde is.

  • 83% geeft aan dat de fiets veilig gestald kan worden.

  • 8% geeft aan nog over een extra kinderfiets te beschikken die ze willen delen via A’pen op wieltjes

  • 25% is bereid om over te stappen op A’pen op wieltjes, niet per se de kinderen zonder fiets.

  • 80% geeft aan dat de kinderen zelfstandig naar school kunnen fietsen

  • Bijna 60% van de ouders beschikt zelf over een fiets. Er is weinig interesse in fietslessen, ook niet bij de ouders die geen fiets hebben

Koen Wynants