Voorbereiding vormingsdag 'Inspraak - Samenspraak: democratie als dagelijkse kost' (12/01)

Democratie als dagelijkse kost.jpg

Met veel enthousiasme nodigt Hart boven hard Antwerpen u uit om zaterdag 12 januari van 14u t.e.m. 17u mee de vormingsdag:  'Inspraak - Samenspraak: democratie als dagelijkse kost' voor te bereiden. 

 Het initiatief voor deze vormingsdag kwam oorspronkelijk van enkele burgers die elkaar ontmoetten via Hart boven Hard Antwerpen. Het was echter vanaf het begin het opzet om een breed gedragen dag voor actief burgerschap, inspraak en samenspraak te organiseren. Daarom willen wij jullie op deze namiddag samenbrengen om deze dag mee voor te bereiden. Zo hopen we samen die brede gedragenheid te bekomen. Het zou daarom fijn zijn als jullie met een delegatie (of individueel) aanwezig kunnen zijn op 12 januari. (zie agenda onderaan)

 Volgende organisaties zetten alvast mee de schouders onder dit initiatief: Elcker-ik, Plan A, Antwerpen aan 't Woord, Hart boven Hard Antwerpen en Commons Lab Antwerpen.

Vele andere burgers en organisaties toonden reeds interesse.

 

Waar, Wanneer, Hoe laat is de vormingsdag zelf?

'Inspraak - Samenspraak' gaat door op 16 maart (11u -- 19u) in Elcker-ik, Antwerpen.

 

Waarom een voorbereidingsdag:

We willen dat 16 maart een dag wordt voor en door burgerorganisaties, burger initiatieven en alternatieve vormen van in-en samenspraak. Het wordt een dag van ontmoeting, uitwisseling, wederzijds leren en debatteren. De dag wordt gevuld met een vijftal lezingen, een aantal dubbelgesprekken en heel wat interactieve workshops met veel samenspraak. We plannen doorheen de dag een volkskeuken met Syrische koks, een animatie-moment met comedy en muziek, kinderanimatie en een pittig en interactief slotdebat. 

 Het doel is mensen uit verschillende hoek samen te brengen en een soort laboratorium voor samenspraak en inspraak te creëren. We hopen dus op een gevarieerd publiek. We willen naast een wat ouder, eerder blank middenklasse publiek, ook jonge mensen trekken, jongeren, ouders met kinderen en mensen met verschillende achtergronden. En daarin kan jouw organisatie of jouw voorstel voor een workshop cruciaal zijn. 

 De rode draad is de vraag hoe democratie kan bijdragen tot een eerlijkere herverdeling van middelen in onze samenleving. Hoe kom je tot meer gelijkheid en welke (alternatieve) instrumenten kunnen daartoe bijdragen. Dit kan gaan over elk niveau in de samenleving (werk, gezin, beleid, zorg, cultuur, school etc.). En daarvoor is het belangrijk om zo veel mogelijk mensen mee te betrekken en de 'tamtams' hun werk te laten doen.

 

Agenda 12 januari:

  • 14u 00 Verwelkoming

  • 14u15  Voorstelling Inspraak Samenspraak

  • 14u45  Overlopen geplande workshops -- lezingen

  • 15u00  Per workshop - voorbereiden

  • 16u00  PAUZE

  • 16u15  Uitkomst brainstorm -- elke workshop voorstellen

  • 16u45  Recapitulatie dag -- afsluiter

  • 17u00  Einde

Opmerking: de digitale flyer zal nog herwerkt worden met logo's van alle medeorganisatoren.

 Locatie 12 januari:

Elcker-Ik, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

Koen Wynants