Samen bouwen aan de grote verbinding - Wat denkt de Antwerpenaar van nieuw bestuursakkoord

Coalitie Antwerpen.jpeg

De nieuwe coalitie van de stad Antwerpen heeft op 21 december haar ontwerp bestuursakkoord voorgesteld onder de titel 'De grote verbinding'. In de media geven politici, experten...  hun mening over dit nieuwe bestuursakkoord. In januari wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 Maar wat denkt de Antwerpenaar nu van dit nieuw bestuursakkoord? Antwerpen aan't woord wil graag aan elke Antwerpenaar een stem geven. Want de sinjoor weet wat zijn stad het meest nodig heeft! Wat zegt de stem van A over dit nieuwe bestuursakkoord? En waarover wil de sinjoor zijn stem in de toekomst laten horen? 

 Wij roepen u via deze weg op om het bestuursakkoord door te nemen en zelf de bevraging in te vullen. Daarnaast willen wij u ook vragen om deze oproep te verspreiden naar familie, vrienden, collega's, ... 

 Het invullen van de bevraging  kost maar 10 minuten.   

 Het ontwerp bestuursakkoord kunt u nalezen op de website van de stad Antwerpen.

 De bevraging loopt tot 22 januari 2019. De resultaten willen we presenteren op de eerste gemeenteraad eind januari, zodat het bestuur het ontwerpakkoord nog kan aanpassen  aan de stem van A. In een verbonden stad, is er verbinding en dialoog tussen bestuur en burger. 

 Laat dus A stem horen!  

Koen Wynants