Discussiecollege 'Commons initiatieven en praktijken' (UA)

wlinnigstraat.jpg

Momenteel lopen er voor Masterstudenten Sociologie aan de UA binnen hun opleiding een aantal seminaries ‘Grondige studie van de sociologie en van het beleid van ruimte en milieu; stad en wonen’. In dat kader werd gisteren een discussiecollege georganiseerd over 'Commons initiatieven en praktijken' . De organisatie is in handen van prof. Stijn Oosterlynck, prof. Ann Crabbé en prof. Frederic Vandermoere. De studenten zullen later even kunnen meewerken aan enkele opstartende commonsexperimenten van Commons Lab Antwerpen (‘Community service learning').

In deze sessie lag de focus op de wetenschappelijke literatuur over de commons. Er werden een aantal theoretische teksten bediscussieerd om de gangbare analytische kaders en concepten rond de commons onder de knie te krijgen en anderzijds een empirische analyse over commons initiatieven in België om zicht te krijgen op de huidige stand van zaken. 

Op vraag van een aantal mensen delen we hier de literatuur. Uiteraard is dit maar een heel beperkte selectie, voldoende om de diverse commons kaders te kunnen begrijpen. Binnen de commonswereld lopen er heel wat debatten; over de rol van en de relatie met de overheid bijvoorbeeld, over opschaalbaarheid van commonsinitiatieven, inclusiviteit,… Commonsinitiatieven ontstaan vaak in heel uiteenlopende contexten, met heel uiteenlopende motieven. Er zijn bijvoorbeeld culturele verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. We gaan er hier niet dieper op in. Lees de teksten en ontdek zelf de verschillende benaderingen.

Commons Lab zelf is voorlopig vooral bezig met een verkenning van het commons gedachtegoed, verzamelen van kennis, interviews en met het opzetten van commonsgerichte experimenten.

Literatuur:

Koen Wynants