Wat is een Co(mmon)-city?

Een "Common of Co-City" is gebaseerd op  'common governance', dat impliceert gedeeld, samenwerkend, polycentrisch bestuur van de stedelijke commons. Waarin milieu-, culturele, kennis- en digitale stedelijke hulpbronnen worden gecoördineerd via contractuele of geïnstitutionaliseerde publiek-private-gemeenschap partnerships. Common governance kan toegepast worden in alle beleidsdomeinen en omvat telkens een samenwerking tussen vijf mogelijke actoren: maatschappelijke vernieuwers (dwz actieve burgers, stadsmakers, digitale samenwerkingsverbanden, stadsregeneratoren, gemeenschapstuinders, enz.), Overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, en kennisinstellingen (dwz scholen, universiteiten, culturele instellingen, musea, academies, enz.). De hoofddoelstelling van nieuwe stedelijke partnerships zijn telkens: het bevorderen van sociale innovatie, het versterken van een sterke, lokale, inclusieve economie, ontwikkeling van Antwerpen tot een leefbare, betrokken stad. Het uiteindelijke doel is om een een rechtvaardige, welvarende en democratische stad te creëren.