Leertraject Commons, commoning, common city

Commons, commoners, common city, ... het zijn begrippen waar niet veel mensen mee vertrouwd zijn. Samen een gemeenschappelijk goed beheren vergt kennis en sociale vaardigheden waarover niet iedereen beschikt. Om de capaciteiten in onze stad te verhogen zouden we leertrajecten kunnen gaan ontwikkelen. Voor kinderen van de lagere school, secundair onderwijs, voor leerkrachten en directies, voor studenten hoger onderwijs, voor volwassenen, voor politici, voor ondernemers, voor ambtenaren...