Dagindeling:
10:30 - 11:00: Inleiding, koffie & thee

11:00 - 12:00: Speeddating met experts en ervaringsdeskundigen

12:00 - 15:00: Kinderanimatie en opvang

12:00 - 18:00: Filmpjes Changez.be

12:00 - 19:00: Warm eten (gedurende hele evenement)

13:00 - 13:15 Slam Poet Energizer

13:15 - 14:00: Keuze uit diverse workshops

 • Workhop: Do’s en Don’ts v/h burgerbewegen -- Wouter Hillaert, Peter Vermeulen, Samira Azabar, Wiepke Anarchistisch Centrum Gent

 • Empowerment: vrouwen met diverse achtergronden -- Esma Uçan, Mahara

 • Over wijkcomités, buurtwerken en opbouwwerk -- Leona Maes

 • Is er nood aan een Antwerpse Koepel van Burgerinitiatieven? -- Jan Vincke, Antwerpen aan het woord

 • Democratie in het onderwijs -- Maaike Eggermont, Sudbury-School Gent

14:15 - 15:00: Keuze uit diverse workshops

 • “Ringland”-boek: de geboorte van een burgerbeweging -- Ringland

 • Municipalisme: over directe democratie -- Roger Jacobs

 • Participatie op straatniveau -- Christine Huyghe & Co, Buren met een plan

 • Hoe divers & inclusief samenwerken? -- Jusra Baki, Hanne Bastiaensen en Stella Okemwa

 • Stand van zaken: inspraak en transparantie in België -- Thomas Goorden, Burgerraad & Transparencia

 • Kritisch burgerschap -- Labo vzw

15:15 - 16:00: Keuze uit diverse workshops

 • Wat zijn Commons? -- Koen Wynants, Commons Lab

 • Basis-democratische experimenten: een bloemlezing -- Walter Lotens & Orhan Kiliç

 • Burgerparticipatie op maat van een superdiverse samenleving -- Pascal de Bruyne, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

 • Een coöperatie, hoe begin je eraan? -- Erik Van der Veken, De Wrikker, Eco&Fair/CLimaxi

16:00: Slam Poet Energizer

16:15 - 17:00: Keuze uit diverse workshops

 • Stedelijke commune-vorming -- Yael Brakin

 • Nieuw management in de Kunst en Cultuur -- Steven Ceupens, De Theatergarage

 • Nieuwe gemeenschappen, nieuwe kansen -- Omar Nahas, Tafels voor Vrede

 • Open, spontane workshops over wat nog niet aan bod kwam

 • Actief burgerschap: hoe kunnen burgers de democratie redden? -- Jan Vincke, Antwerpen aan het woord

 • Hoe kom je als burger in contact met het beleid? -- Thomas Goorden, Burgerraad, Straten Generaal

17:15 - 18:00 “In The Fishbowl” -- interactief einddebat

18:00 - 18:30 Slotwoord: De toekomst van Elcker-Ik

18:30 - 19:00 De Soundtrack van het Verzet (Muziek & Slam Poetry)

Praktisch:

- Zaterdag 16 maart 2019 van 11:00 - 19:00
- Inkom = vrije bijdrage
- Inschrijven op voorhand via deze link (Maar late beslissers welkom)
- We voorzien muziek, slam poëts en poëzie
- Tafels van Vrede voorzien ‘s middags en ‘s avonds eten
(veggie en kip)
- Om 16 u koffie en gebak van het huis
- Tussen 13u en 17u - opvang (0 tot 5j), animatie (5 tot 10j)
- Veel workshops zijn interactief maar niet allemaal
- doorlopend draaien we de filmpjes van http://changez.be/

VORMINGS- EN UITWISSELINGSDAG

Inspraak Samenspraak: Democratie als dagelijkse kost

Waarom deze dag?
16 maart wordt een dag voor en door burgers, burgerbewegingen en burgerinitiatieven. Er bestaan vele vormen van in- en samenspraak en dit op verschillende gebieden in de samenleving. Door burgers en burgerinitiatieven samen te brengen hopen we dat er kruisbestuiving ontstaat en we elkaar weten te inspireren. Het wordt een dag van ontmoeten, wederzijds leren en debatteren.

Vier doelen:
1/ Hoe komen we tot meer inspraak en samenspraak?
2/ Kennismaken met wat deelnemers-democratie kan inhouden.
3/ Verbinden tussen burgerinitiatieven in Antwerpen en elders.
4/ Een greep uit de bestaande voorbeelden. Mee vorm geven aan je samenleving staat niet los van grotere maatschappelijke wijzigingen. Burgers kunnen kiezen op welk niveau en hoe ze ingrijpen: via lokaal bestuur, vanuit de straat, de tuin, de school, via wijkraden etc.

Deelnemers-democratie, wat is het, welke vormen neemt het aan en wanneer ervaren wij het als iets met voldoende inspraak of samenspraak?

Locatie: Elcker-Ik centrum, Beughelstraat 31, 2018 Antwerpen