Ons doel

Dia1.JPG

Het doel van Commons Lab Antwerpen is om nieuwe samenwerking en (be)sturing van Antwerpen te onderzoeken. Een stedelijk 'besturingssysteem' dat draait rond gedeeld eigenaarschap, wederzijds vertrouwen, verbinding, samenwerking. We zijn op zoek naar een stad die collectieve actie van actieve inwoners van de stad mogelijk maakt en die sterk investeert in het opzetten van samenwerkingsverbanden met en/of tussen actieve burgers, kennisinstellingen, middenveld en bedrijven (de zogenaamde vijfvoudige helix- of pentahelix-aanpak). Slimme samenwerking en sturing is volgens ons noodzakelijk om van Antwerpen een duurzame, democratische, rechtvaardige stad te maken (ons ultiem doel).

Dit doel willen we bereiken door:

  • Commonsachtige initiatieven in Antwerpen te identificeren, inventariseren, analyseren

  • Visibiliteit te geven aan de idee 't stad als gemeenschappelijk goed

  • Antwerpse commoners samen te brengen, te verbinden

  • Een nieuwe toekomstvisie 't stad als gemeenschappelijk goed te maken

  • Nieuwe instrumenten te ontwikkelen om commoners in Antwerpen te versterken. 

  • Een Commons Transitieplan voor Antwerpen op te stellen

  • Te experimenteren met nieuwe projecten, structuren, strategieën, partnerships, …