Ons vraagstuk: Van wie is de stad? Hoe kunnen we de stad allemaal samen beheren? als een ‘gemeengoed’?

De ene Antwerpenaar engageert zich in zijn straat. De andere onderwijst... Er zijn Antwerpenaren die zich verenigen. Om samen te sporten. Of te zorgen voor anderen. Er zijn Antwerpenaren die voor de stad werken. Er zijn er die zich engageren in de politiek. Er zijn Antwrepenaren die actie voeren. Er zijn er die over de stad schrijven. Er zijn Antwerpenaren die de stad onderzoeken. Er zijn er die stil zitten. Er zijn Antwerpenaren die iets maken. Er zijn er die handel drijven. Er zijn Antwerpenaren die hier al heel hun leven wonen. Er zijn nieuwe stedelingen. We zijn allemaal Antwerpenaren die allen één ding gemeen hebben; we wonen allemaal op hetzelfde plekje op aarde, ergens aan een stroom in Noord-Europa. Dat is wat wij allemaal delen, onze stad, Antwerpen.

Is de stad van iedereen? Is de stad een gemeengoed? Wat delen we wel en niet met elkaar? En hoe? Wie beslist over wat?

Momenteel zien we in Antwerpen een veelheid aan initiatieven. Vanuit burgers, de samenleving, de overheid, de economische wereld, kennisinstellingen, ... Maar er is ook veel verdeeldheid, versnippering. Heel veel verschillen in visies, in doelstellingen, in culturen, in acties,… En een gevoel van stilstand. Willen we als stad samen ambitieuze doelen voorop stellen en effectief die doelen willen gaan behalen, zullen we moeten evolueren van een verdeelde naar een gedeelde stad. Antwerpen gaan beschouwen als ons gemeengoed, onze gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen kan hierin een actieve rol spelen, kan hieraan bijdragen, een toegevoegde waarde hebben.

Hoe zouden we onze stad gaan beheren als we het allemaal als ons gemeengoed zouden gaan bekijken? Moet iedereen betrokken zijn? Wie kan wat bijdragen? Moet iedereen even veel bijdragen? Hoe verhouden we ons tot de rest van de wereld? Hoe maken we onze stad leefbaar, veilig, mobiel, vrij, ... voor iedereen? Hoe kan elke Antwerpenaar mede-eigenaar worden, betrokken worden?

Zoals elk stadslab is ook Commons Lab Antwerpen een zoektocht. Een zoektocht bezaaid met vragen, geen antwoorden. Hoe kunnen we de stad allemaal samen beheren? Als een gemeengoed? Hoe kunnen we ‘t stad van iedereen maken? Dat is ons centrale vraagstuk. Voor ons zit daar de missing link.