Ons vraagstuk

De ene burger engageert zich in zijn straat. De andere onderwijst... Er zijn burgers die zich verenigen. Om samen te sporten. Of te zorgen voor anderen. Er zijn burgers die voor de stad werken. Er zijn burgers die zich engageren in de politiek. Er zijn burgers die actie voeren. Er zijn burgers die over de stad schrijven. Er zijn burgers die de stad onderzoeken. Er zijn burgers die stil zitten. Er zijn burgers die iets maken. Er zijn er die handel drijven. Er zijn burgers die hier al heel hun leven wonen. Er zijn nieuwe burgers. We zijn allemaal Antwerpenaren die allen één ding gemeen hebben; we wonen allemaal op hetzelfde plekje op aarde, ergens aan een stroom. Ons gemeenschappelijk goed is 't stad.

Momenteel zijn er in Antwerpen een veelheid aan initiatieven. Vanuit burgers, de samenleving, de overheid, de economische wereld, kennisinstellingen, ... Maar er is ook veel verdeeldheid, versnippering. Ten derde krijgt ook niet iedereen toegang tot 't stad.  Willen we als stad samen ambitieuze doelen voorop stellen en effectief die doelen willen gaan behalen, zullen we moeten evolueren van een verdeelde naar een gedeelde stad. Antwerpen gaan beschouwen als ons gemeenschappelijk goed, onze gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen kan hierin een actieve rol spelen, kan hieraan bijdragen, een toegevoegde waarde hebben.

Hoe zouden we onze stad gaan beheren als we het allemaal als ons gemeenschappelijk goed zouden gaan bekijken? Moet iedereen betrokken zijn? Wie kan wat bijdragen? Moet iedereen even veel bijdragen? Hoe verhouden we ons tot de rest van de wereld? Hoe maken we onze stad leefbaar, veilig, mobiel, vrij, ...? Hoe kan elke Antwerpenaar mede-eigenaar worden, betrokken worden.

Zoals elk stadslab is ook Commons Lab Antwerpen een zoektocht. Een zoektocht bezaaid met vragen, geen antwoorden. Hoe kunnen we samen de stad beheren als gemeenschappelijk goed. Dat is ons centrale vraagstuk. Voor ons zit daar de missing link.