We werken graag samen met diverse overheden; diensten van de stad, de negen districten, provincie, ... Steeds meer overheden willen meer samen werken met burgercollectieven en ondernemers. Dat juichen wij uiteraard enorm toe. Er zijn steeds meer inspirerende projecten waar overheden samen werken met burgers vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 Burgerbegroting district Antwerpen (district Antwerpen)

Burgerbegroting district Antwerpen (district Antwerpen)

 Stadslab 2050

Stadslab 2050

 Stedelijk Onderwijs

Stedelijk Onderwijs

 Stadsmakers

Stadsmakers

 Wijkwerking op maat

Wijkwerking op maat

 BIN (buurt informatie netwerk)

BIN (buurt informatie netwerk)

 Herbestemming Peperbus Borgerhout

Herbestemming Peperbus Borgerhout

 Buurtsport stad Antwerpen

Buurtsport stad Antwerpen

 Cultureel Ontmoetingscentrum Nova 

Cultureel Ontmoetingscentrum Nova 

 Pilootproject Tuinstraten

Pilootproject Tuinstraten

 Park Groot Schijn

Park Groot Schijn

 Recetas Urbanas - Experience Traps

Recetas Urbanas - Experience Traps

 Toekomstverbond

Toekomstverbond

 Cultuurraad Deurne

Cultuurraad Deurne

 Onderwijsnetwerk Antwerpen

Onderwijsnetwerk Antwerpen

 Werkgroep Antwerpen Toegankelijk

Werkgroep Antwerpen Toegankelijk