Tien tips om van gemeenten opnieuw ‘gemeengoed’ te maken
Pretstraat tuinstraat 2018.jpg

Hoewel we de laatste jaren een lichte opmars zien van inspraak en participatie in steden en gemeenten, blijft die in veel gevallen echter wel nog beperkt of oppervlakkig. Nochtans zijn er tal van redenen om de burgers een prominentere rol toe te kennen in het bestuur van hun gemeente. Koen Wynants geeft in De Wakkere Burger/TerZake Magazine de toekomstige lokale besturen tien tips om hun gemeente veerkrachtig, inclusief, duurzaam en democratischer te maken. 

Het artikel kan via deze link gedownload worden: https://www.dropbox.com/s/04nuanm1uusy4o8/Artikel%20Koen%20Wynants.pdf?dl=0

Koen Wynants
ADDERTJES ONDER HET (KUNST)GRAS
leefwijk.jpg

In een gezelschap van enthousiaste Gentse burgers zien in 2013 de eerste ‘leefstraten’ het levenslicht. Dit experiment, dat in straten ruimte schept voor groen en ontmoeting, stuurt aan op een radicale omwenteling. Een technische en rationele bestuurscultuur met betrekking tot straatinrichting kan plaats maken voor een systeem van co-creatie tussen stad, burgers en experts. Tegelijk wordt de dominante aanwezigheid van de auto bedwongen en de transitie naar een ecologisch duurzame toekomst gefaciliteerd. Kunnen leefstraten dit potentieel waarmaken en waar liggen de addertjes onder het (kunst)gras?


(PDF) Addertjes onder het (kunst)gras. Available from: https://www.researchgate.net/publication/327071273_Addertjes_onder_het_kunstgras [accessed Aug 17 2018].

Koen Wynants
A 'Commons Transition Plan' for Ghent (source: Stad Gent)
 Bron: stad Gent

Bron: stad Gent

The Commons Transition Plan describes the role and possibilities for the City of Ghent in reinforcing citizen initiatives.

From March to June 2017 peer-to-peer expert Michel Bauwens conducted a three-month research and participation project in Ghent on the ‘commons city of the future’. The result of that research is this Commons Transition Plan, describing the possibilities and role of the City of Ghent (as a local authority) in reinforcing citizen initiatives. With this, the City wishes to give further shape to a sustainable and ethical economy in Ghent.

Michel Bauwens (58) has already been working for over ten years on the theme of the commons-based economy and society. He is solicited all over the world as a speaker or to give workshops, and is the author of the bestseller ‘Saving the world: With P2P towards a postcapitalist society'. Bauwens led a similar research and transition project in Ecuador. The major French newspaper, Libération, referred to him as the leading theorist on the theme of the economy of cooperation, following the French edition of the book.

The commons is a way to describe shared, material or immaterial property that is stewarded, protected or produced by a community – in an urban context often by citizens’ collectives – and managed according to the rules and standards of that community. It is fundamentally distinct from state bodies – government, city, state – but also from market actors. The commons is independent of, but of course still holds relationships to, the government and the market. Commons as a new form of organisation is exemplified by a variety of initiatives based around production and consumption with the idea of achieving a more sustainable society. This can for example be the set-up of energy cooperatives or shared work spaces for co-working. Examples in Ghent are EnerGent, LikeBirds, Voedselteams, Wijdelen, etc.

All of these initiatives show that ‘urban commons’ is alive and kicking today in the city.

Aim of the research

For the City of Ghent, the central question of this research and participation project was: how can a city respond to this and what are the implications of this for city policy? The goal was to come up with a synthesised Commons Transition Plan that describes the possibilities for optimal public interventions while also offering answers to the question of what Ghent’s many commoners and commons projects expect from the city.

The intention of this assignment is therefore to investigate the possibility of a potentially new political, facilitative and regulatory relationship between the local government of Ghent and its citizens so as to facilitate the further development of the commons.

With this work the researchers have tried to find out what kinds of institutionalisation is fitting to handle the commons well. This means essentially a shift from a top-down approach and old organisational principles such as ‘command and control’, towards a new way of thinking and an approach as a ‘partner city’, in which the city facilitates and supports projects. Of course, sometimes the city must also regulate projects, in the role of a more facilitative government.

Structure of the Commons Transition Plan

In the first part, the report gives a general introduction to the commons which serves to explain why the commons are important in the context of urban development.

In a second part, the researchers look at the global context in which the revival of the commons is taking place, but most of all at the reality of the urban commons in a number of other European cities, which may possibly serve as a benchmark for the city of Ghent.

Part 3 presents the findings in Ghent itself.

Finally, in Part 4, the researchers give their recommendations to the city council.

At the end of this study there are a series of appendices, including an English-language overview of the commons in European cities, written by the Greek urbanist Vasilis Niaros, who was a Timelab resident during the period of our research. The authors of the report, Michel Bauwens and Yurek Onzia, are responsible for parts 1 and 4. Vasilis Niaros wrote the comparative study.

Download: https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Commons%20Transition%20Plan%20-%20under%20revision.pdf

Koen Wynants
COMMONS TRANSITION: POLICY PROPOSALS FOR AN OPEN KNOWLEDGE SOCIETY
commons transition book.jpg

 

Commons Transition: Policy Proposals for an Open Knowledge Society is the free downloadable e-book from the P2P-foundation. Featuring the three newly updated Commons Transition plans by Michel Bauwens, John Restakis and George Dafermos in an easy to read format, the book is also complemented with special introductory material by Michel Bauwens and John Restakis
and an exclusive interview with Commons Transition researcher Janice Figueiredo.

Please follow this link to download the free e-book in PDF, mobi or e–pub format; http://commonstransition.org/commons-transition-the-book/

Koen Wynants
Funding the Cooperative City
funding cooperative city.png

Funding the Cooperative City onderzocht hoe burgerinitiatieven, coöperaties, non-profitbedrijven, community land trusts, crowdfundingplatforms, ethische banken en anti-speculatie-stichtingen afstappen van de reguliere dynamiek van vastgoedontwikkeling en nieuwe mechanismen regelen voor toegang, aankoop, renovatie of gebouwen bouwen voor gemeenschappen. Door middel van interviews en analyses beschrijft dit boek tendensen en contexten, en presenteert het verhalen en modellen van gemeenschapsfinanciën en burger economie. Het biedt nuttige hulpmiddelen, niet alleen voor maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers van maatschappelijke ruimtes, maar ook voor privéontwikkelaars, gemeenten en EU-instellingen die deze willen ondersteunen, faciliteren of met hen samenwerken om meer veerkrachtige en inclusieve lokale gemeenschappen te creëren, faciliteiten en diensten.

Website: https://cooperativecity.org/product/funding-the-cooperative-city/

Koen Wynants
Gratis werkboek 'Businessmodellen voor de Circulaire Economie'
circ 978-90-827024-7-7_WhitePaper-Stedelijke-Businessmodellen_VK.png

De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven.

Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie.

Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie.

Het Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel is gratis beschikbaar. Prof. Jan Jonker zegt hierover: ‘Het werkboek is uniek in zijn soort, er is nog niet eerder zo’n concreet stappenplan gepubliceerd om een circulair businessmodel te ontwerpen. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Dankzij de steun van onze sponsoren kunnen we het werkboek gratis beschikbaar stellen.’

Link: https://www.circulairebusinessmodellen.nl/publicaties/

Koen Wynants
The City as Commons: a Policy Reader
cityascommons.jpg

The City as Commons: a Policy Reader, brings together 34 contributions and 31 authors which explore policy options and strategies for creating cities as commons for urban development and transformation. Each contribution explores a different aspect of city commoning and proposes strategies and policy recommendations based on existing projects from around the world. Contributions include:

 1. Design and the City Commons, Marco Bevolo
 2. Active Transit & City Commons: Putting People Back into the City & the City Back into Place, Anthony James
 3. Repurposing Public Spaces in a City as a Commons: the Library, Sandrina Burkhardt
 4. Heritage and City Commons, Marta Botta
 5. Sharing Cities: An Asset-based Approach to the Urban Commons, Darren Sharp
 6. Community Currencies and City Commons, Michael Linton
 7. Time Banks and City Commoning, Teppo Eskelinen
 8. Construction Waste Transformation and City Commons, Scott Boylston
 9. Platform Cooperatives for Democratic Cities, Nathan Schneider
 10. Coworking: Challenges and Opportunities for a Prosperous and Fair New Economy, Julian Waters-Lynch
 11. Orchards and the City as a Commons, Timothy Dolan
 12. Cosmo-localism and Urban Commoning, José Ramos
 13. City Commons and Energy Demand, Josh Floyd
 14. It’s Time to Create Chambers of Commons, David Ronfeldt
 15. Sharing Cities: Governing the City as Commons, Duncan McLaren and Julian Agyeman
 16. Devolved Commons Governance for Cities, David Week
 17. Anticipatory Governance and the City as a Commons, José Ramos
 18. A Civic Union, David Week
 19. Tax Reform for a Commons-based City, Karl Fitzgerald
 20. Tax Delinquent Private Property and City Commons, Paula Z. Segal
 21. Community Land Trusts, Karl Fitzgerald
 22. The City as a Regional Commons, Colin Russo
 23. Open Data and City Commons, Paula Z. Segal
 24. Human Service Directory Data as a Commons, Greg Bloom
 25. The Unseen City: Commons Oriented Cities and the Commons Beyond, Sharon Ede
 26. Culture as Commons, Arlene Goldbard
 27. Ubuntu as a Primer for City Commons, Charles Ikem
 28. Cultural Intelligence (CQ) and the City as Commons, Cherie Minniecon
 29. Bologna Celebrates One Year of a Bold Experiment in Urban Commoning, Neal Gorenflo
 30. Milano, New Practices to Booster Social Innovation, Monica Bernardi
 31. The Emergence of Assemblies of the Commons, Maïa Dereva
 32. History and Evolution of the Chamber of Commons Idea, David Ronfeldt with Michel Bauwens
 33. Big Blue Sky: Re-igniting the Art of Citizenship, Christine McDougall
 34. Zaragoza Activa, an Ecosystem of Entrepreneurship, Social Innovation and Creativity, in an Old Sugar Factory, Raúl Oliván

Website: https://blog.p2pfoundation.net/city-commons-policy-reader/2016/07/22

Koen Wynants