Nieuwe trends in burgerparticipatie - Lezing Cultuurraad Kempen (24112018)

Dia9.JPG

Koen Wynants werd door de Cultuurraad van de Kempen gevraagd om zijn kennis en ervaring te komen delen mbt burgerparticipatie. Als vereniging hechten ze veel belang aan de nauwe samenwerkingsverbanden met hun eigen gemeentes. Nieuwe trends kunnen een ander beeld werpen over de manier hoe we actief kunnen bijdragen om noden en wensen van de gemeenschap weg te werken. 

Koen Wynants geeft in de presentatie een overzicht van 15 jaar burgerparticipatie. Hij, zelf afkomstig van de Kempen, begon eind 2003 in opdracht van de Vlaamse Overheid in de Kempen te werken (‘Lokaal Gezondheidsoverleg Kempen’) als een soort ‘boundary worker’. Onder andere rond de zware metalenproblematiek, een zeer complexe, historische/actuele, milieugezondheidsproblematiek. Hij heeft daar geleerd waarom dialoog en samenwerking tussen heel verschillende actoren een absolute noodzaak is, hoe iedereen kan bijdragen aan de oplossing van een probleem. Ondertussen verhuisd naar Antwerpen, begon hij zich daar ook als burger te engageren, vooral via Antwerpen aan’t woord. Hoe kunnen we dialoog, samenwerking overal cultiveren? Wat kunnen stad en platteland van elkaar leren? Er zijn veel verschillen, maar zo bleek in de discussie achteraf, ook veel ‘common ground’. Een verhaal waar we hopelijk samen verder aan blijven schrijven….

De volledige presentatie duurt ongeveer 1 uur. Slides kunnen gedownload worden via https://www.dropbox.com/s/l9x7g7m8vf8b87d/Nieuwe%20trends%20burgerparticipatie%20%2024112018.pdf?dl=0 Gebruiken en ons uitnodigen mag, maar wel onder onze voorwaarden, ‘als creative commons’.

Meer info: http://www.cultuurraadkempen.be/

Koen Wynants