Funding the Cooperative City

funding cooperative city.png

Funding the Cooperative City onderzocht hoe burgerinitiatieven, coöperaties, non-profitbedrijven, community land trusts, crowdfundingplatforms, ethische banken en anti-speculatie-stichtingen afstappen van de reguliere dynamiek van vastgoedontwikkeling en nieuwe mechanismen regelen voor toegang, aankoop, renovatie of gebouwen bouwen voor gemeenschappen. Door middel van interviews en analyses beschrijft dit boek tendensen en contexten, en presenteert het verhalen en modellen van gemeenschapsfinanciën en burger economie. Het biedt nuttige hulpmiddelen, niet alleen voor maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers van maatschappelijke ruimtes, maar ook voor privéontwikkelaars, gemeenten en EU-instellingen die deze willen ondersteunen, faciliteren of met hen samenwerken om meer veerkrachtige en inclusieve lokale gemeenschappen te creëren, faciliteiten en diensten.

Website: https://cooperativecity.org/product/funding-the-cooperative-city/

Koen Wynants