ADDERTJES ONDER HET (KUNST)GRAS

leefwijk.jpg

In een gezelschap van enthousiaste Gentse burgers zien in 2013 de eerste ‘leefstraten’ het levenslicht. Dit experiment, dat in straten ruimte schept voor groen en ontmoeting, stuurt aan op een radicale omwenteling. Een technische en rationele bestuurscultuur met betrekking tot straatinrichting kan plaats maken voor een systeem van co-creatie tussen stad, burgers en experts. Tegelijk wordt de dominante aanwezigheid van de auto bedwongen en de transitie naar een ecologisch duurzame toekomst gefaciliteerd. Kunnen leefstraten dit potentieel waarmaken en waar liggen de addertjes onder het (kunst)gras?


(PDF) Addertjes onder het (kunst)gras. Available from: https://www.researchgate.net/publication/327071273_Addertjes_onder_het_kunstgras [accessed Aug 17 2018].

Koen Wynants