100 commonsgerichte initiatieven in Antwerpen

We willen in 2018 een beeld krijgen van de diverse commonsgerichte initiatieven die Antwerpen rijk is. We gaan op zoek naar diversiteit: thematisch, locatie, doelgroepen, organisatie, grootte,... Onze ambitie is om 100 pioniers in kaart te brengen. In de loop van 2018 willen we deze initiatieven, ons gemeenschappelijk goed, via al onze kanalen extra zichtbaar maken.  We hopen ze ook samen te brengen om al hun ervaring, kennis en netwerken te delen. 

Tuinstraat/Pieter Génardstraat (2020 Kiel)

Tuinstraat/Pieter Génardstraat (2020 Kiel)

Heb je een common of kennis van commons in Antwerpen? Laat het ons weten! Bouw mee aan Antwerpen, 't stad als gemeenschappelijk goed. 

'Commons' of 'gemeengoed' verwijst naar goederen die beheerd worden door de gemeenschap van producenten, gebruikers en burgers die er samen voordeel uit halen en zo tot een duurzamere samenleving komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de oprichting van energiecoöperatieven en gemeenschappelijke werkplaatsen waar aan co-working wordt gedaan. Antwerpse voorbeelden zijn de Theatergarage, Co.labs, Boerenmarkt Kraakvers, Antwerpse samentuinen (45), Spilkiekes, Buurderijen, Transitiegroepen, We kopen samen den Oudaan, Stadsuniversiteit, Stadslab 2050, Atopia, CCQO, Buurtijd, Stadsakker, Ietstof, Extra City, Fundament, Ringland, VAK, Antwerpenize, Collectief goed, Ringland, Tuinstraten, Toekomststraten, Zorg-samen-straten, CSA Grondsmaak, 10 minutes a day, Kilalo, MAF, 't Speelscholeke, Posthof Berchem, House of Innovation, Groene ader Sint-Andries, buurthuizen, Burgerplatform Antwerpen, TOKO 139, Labeur local, Rekub, Akker, Greentrack, plan A, Ecokot, Goe Gegeven, Geefpleinen, For Good, Atelier Recup, Bivak, Oogst, Act as one, Citypirates, Het Bos, De Haarkar, Streetsoldiers, Antwerpen aan't woord, Mosfabriek, Beego, Voedselteams, stRaten-Generaal, Ecker-ik, Ademloos, Redo papers, BLeND, Samen op straat, From Syria with Love, Radiostad, Radio Minerva, Radio Centraal, Huistaakbegeleidingsgroepen, Tafels van vrede, straat- en wijkcomités ('Stadsmakers'), A'pen op wieltjes, Held van't Noord, 10 zomerdagen, Foodmaker, Moeders voor Moeders, Hart boven hard,...