Commons akkoord (Buurtcontract 2.0)

Ondertekening Toekomstverbond (voorjaar 2017)

Ondertekening Toekomstverbond (voorjaar 2017)

Samenwerking tussen burgers, verenigingen, ondernemers en stad/districten is de toekomst. Om die samenwerking te verankeren worden er in Antwerpen al een paar jaar participatiecharters opgesteld (Scheldekaaien, Park Groot Schijn, Slachthuissite, ...). Je kan als burger ook een buurtcontract afsluiten via Stadsmakers. Met een Buurtcontract engageert u zich om samen met enkele buren een bloembak of plantenstrook aan te planten en te onderhouden.

2017 was uiteraard ook het ontstaan van het Toekomstverbond ikv Oosterweel. Een neutrale intendant begeleidt de samenwerking tussen diverse overheden en actiegroepen. Het participatieplatform Antwerpen aan't woord vzw neemt ook al jaren de rol van neutrale procesbegeleider op zich. 

We werken aan het invoeren van dergelijke commons akkoorden in het district Antwerpen ikv de Burgerbegroting (Groene ader-Sint-Andries). Maar ook over het structureel inschakelen van intendanten ('participatiemeesters', boundary workers) in Antwerpen. Ze zijn essentieel om veel burgerinitiatieven en participatieprojecten te versterken. Er zijn steden waar er een structureel beleid rond is, zoals Bologna.  

Hier de link naar het beleid in Bologna: http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf

Koen Wynants