Co(mmons)-City index: benchmark cities

FG-2018-Global-Cities-Report---Learning-from-the-East,-Insights-from-Chinas-Urban-Success-01.png

Een ander idee waar we mee spelen is om een zogenaamde 'Co(mmons)-city index' op te stellen. Via bepaalde parameters kunnen we gaan meten in welke mate een stad als een 'Co(mmons)-city' beschouwd kan worden. Er bestaan dergelijke indices voor 'Global cities', fietsvriendelijkheid 'Copenhagenize index', ... Het kan een ideale basis zijn om met diverse partijen te gaan reflecteren, analyseren, plannen te evalueren, op te bouwen, ... Je zou ook een ranking kunnen gaan maken, al lijkt ons dat idee van wedijveren en competitie niet echt in de geest van de commons. 

Grote vraag is wie deze index opstelt, meet, evalueert. Volgens ons is dat een oefening voor alle actoren in een stad.

Koen Wynants