Commons Project leerfiche

Project leerfiche.png

Commoners bouwen, vaak onbewust, heel veel kennis, ervaring, netwerken uit. Om die te kunnen delen, moet die eerst gedocumenteerd worden. Wij documenteerden diverse commonsgerichte initiatieven ikv de Commons Assembly ‘Antwerpen Tuinstad’ (Burgerbegroting district Antwerpen). Hiervoor stelden we een soort fiche samen om gericht vragen te stellen. Achteraf schreven we beknopte verhalen uit op basis van die leerfiche. Heel handig als je P2P uitwisseling gaat organiseren. Heel handig instrument ook om commoners bewust te maken van hun ‘waarde’ (kennis, ervaring, netwerken, …).

Je kan die hier downloaden: https://drive.google.com/file/d/14EFfHoVk3njDZXqtmjVe4iNauWSCHPcW/view?usp=sharing


Koen Wynants