Praktijkgids voor participatieplekken (Co.Labs)

colabs.png

Co.Labs is een netwerk van creators – artiesten, organisatoren en makers – dat participatieplekken maakt, onderzoekt en er kennis over deelt. Met hun participatieplekken faciliteren ze lokale zelfzorg op basis van kunst- & cultuurbemiddeling en onze experimenten met netwerkvorming.

Ze doen onderzoek naar participatieplekken in Vlaanderen, in de eerste plaats binnen Antwerpen en leegstand. Daarnaast organiseren ze infosessies, hostingsessies en participatieve projecten om onze kennis te delen.

Participatieplekken zijn fysieke plekken waarin de beherende organisatie (een) plaatsgebonden netwerk(en) vormt, met kunst en cultuur als lijm, door in te spelen op de noden en wensen van de betrokkenen. Hierdoor ontstaat er collectieve zelforganisatie rond gemeengoed of commons, de plek zelf. Het is een plek voor experimentele, lokale bedrijvigheid. Een plek als gedeeld belang om tot zelfzorg te komen in het maken van onze publieke ruimte. Enkel wanneer de functie van de werking ontstaat uit de participatie van de deelnemers spreekt men over een participatieplek.

Dus participatieplekken omvatten organisaties die:

1. Inzetten op een fysieke plek en hebben dus een plaatsgebonden werking

2. Inzetten op participatie in de eerste plaats ifv een intern netwerk

3. Een functie hebben die ontstaat op basis van de inzet of participatie van de deelhebbenden

Mogelijke andere doelen van participatieplekken

4. Met hun intern netwerk stimleren ze externe (duurzame, lokale) netwerken

5. Ze maken gebruik van leegstand

6. Ze creëren nieuwe publieke en/of gemeenschappelijke ruimte

Co.Labs onderzoekt hoofdzakelijk participatieplekken die aan alle zes functies voldoen.

Meer info kan je vinden in het werkingsdossier van Co.Labs: https://docs.wixstatic.com/ugd/7f9d9d_1da0d12538424e4596f9a3a9e400aa9e.pdf

Contactpersoon: Dries Van de Velde

Koen Wynants