Startersgids voor coöperaties (Cera Coopburo)

handen.jpg

De stap zetten om samen met anderen een nieuw initiatief op te zetten is een mooie, maar complexe uitdaging. Mogelijk krijg je te maken met heel wat zaken waar je amper vertrouwd mee bent.

Om jou hierbij te ondersteunen en te begeleiden, biedt Cera Coopburo een dienstenpakket aan om je in de oriëntatie- en opstartfase met raad en daad bij te staan. Samen zorgen ze er voor dat de coöperatieve ideeën niet in de ontwikkelingsfase blijven hangen, maar uitgroeien tot een praktische, realistische en duurzame samenwerkingsvorm.

Ze ontwikkelden ook een handige Startersgids voor coöperaties (2013)

Koen Wynants