Een partnerschap in wording

Antwerpen is rijk aan een veelheid en diversiteit aan mensen. Antwerpenaren zijn gekend om hun fierheid op hun stad. We zijn met 500 000 inwoners, maar we hebben bvb. meer dan 1000 straatcomités in Antwerpen, 100'en (interculturele) verenigingen, 50 gemeenschapstuinen, 10-tallen handelsverenigingen ,... Antwerpenaren zijn niet alleen actief betrokken. Antwerpen is ook een rijke stad; we hebben één van 's werelds grootste havens, we zijn dé diamantstad van de wereld. De stad heeft al eeuwenlang iets met kunst en kunstenaars. Het is zonder enige twijfel één van 's werelds meest bijzondere steden om in te leven. 

Maar Antwerpen is ook een stad met vele uitdagingen; goed onderwijs voor iedereen, minder armoede en ongelijkheid, meer vergroening, duurzamere mobiliteit, sterkere lokale economie, goede zorg voor iedereen, een veilige stad, betaalbare huisvesting,... We vergeten soms dat door de globalisering we onze stad anno 2018 niet meer 100% zelf in de hand hebben. Maar we moeten niet alleen naar anderen kijken, onze stad blijft voor een groot deel onze verantwoordelijkheid. En maar al te vaak zijn we een verdeelde, koppige en zo ook een heel erg moeilijke stad om samen te (be)sturen. 

Antwerpen is altijd al ambitieus en innoverend geweest. En dat willen we opnieuw zijn. Daarom willen we Antwerpen opnieuw gaan heruitvinden. Liefst met zoveel en zo divers mogelijke Antwerpenaren samen. We willen een radicaal nieuw stedelijk 'besturingssysteem' ontwikkelen. Een stedelijk besturingssysteem dat draait rond gedeeld eigenaarschap, wederzijds vertrouwen, verbinding, samenwerking. We zijn op zoek naar een stad die collectieve actie van actieve inwoners van de stad mogelijk maakt en die sterk investeert in het opzetten van samenwerkingsverbanden met en/of tussen actieve burgers, kennisinstellingen, middenveld en bedrijven (de zogenaamde vijfvoudige helix- of pentahelix-aanpak).

Commons verwijst naar 'gemeenschappelijk goed', dat door diverse mensen samen beheerd wordt. Samen iets in de stad beheren betekent samen werken. Met een groep Antwerpenaren (actieve burgers, mensen uit Antwerpse kennisinstellingen, Antwerps middenveld, de economische wereld, mensen actief binnen de overheid) willen we in 2018 de samenwerking in de stad gaan heruitvinden. En dat dus vertrekkend vanuit een nieuw denkkader, 't stad als gemeenschappelijk goed. 

Commons Lab Antwerpen is eind 2017 opgericht door Antwerpenaar Koen Wynants. Hij was 10 jaar actief bij het participatieplatform Antwerpen aan't woord. Wie Commons Lab Antwerpen zal beheren en hoe 'CLA' beheerd zal worden, zal in de loop van de komende weken en maanden bekeken worden. We willen partnerships onderzoeken met diverse spelers (stad, districten, economische spelers, kennisinstellingen, het middenveld, actieve burgers,...). Om hopelijk van Commons Lab Antwerpen ook een gemeenschappelijk goed te maken...

Commons Lab Antwerpen is een experiment op zich. In de loop van 2018 zullen we samen onderzoeken of Commons Lab Antwerpen effectief levensvatbaar is.