Nieuwe trends binnen burgerparticipatie - lezing Koen Wynants Cultuurraad Kempen

cultuurraad Kempen.gif

Als vereniging hechten we veel belang aan de nauwe samenwerkingsverbanden met onze eigen gemeentes. Nieuwe trends kunnen een ander beeld werpen over de manier hoe we actief kunnen bijdragen om noden en wensen van de gemeenschap weg te werken. 

Meneer Koen Wynants, expert burgerparticipatie en Kempenaar is de aangewezen persoon om ons hierover grondig te informeren.

Meer info: http://www.cultuurraadkempen.be/

Koen Wynants