Global strike for future 2: Make noise for climate

global strike 2.jpg

2069 steden, 125 landen, 1 planeet: op vrijdag 24 mei 2019 staken we opnieuw om politieke actie te eisen voor een beter klimaat. Antwerpen is er bij. Jullie ook?

De reden voor deze nieuwe grootschalige, zelfs globale, mobilisatie is duidelijk. Al bijna 20 weken komen jongeren in groten getale op straat om aandacht te vragen voor de opwarming. Daarnaast zijn de wetenschappelijke bewijzen overduidelijk en voelen én zien we in België de gevolgen van de stijgende temperaturen nu al.

Een doortastend politiek antwoord blijft echter volledig uit. Concrete plannen voor een effectief, ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid zien we niet. Nog steeds niet. En dat terwijl niets doen ons meer geld zal kosten dan het probleem aanpakken. Dit zet de toekomst van onze jongeren danig op het spel terwijl de tijd tikt.

Een nieuw en luid signaal is daarom opnieuw nodig. We hebben iedereen nodig om dit signaal zo luid mogelijk te laten klinken, vooral omdat deze globale stakingsdag zo vlak voor de verkiezingen valt.

Om iedereen de kans te geven deel te nemen zal er in Antwerpen een korte mars – enkel in de voormiddag - georganiseerd worden. We vertrekken om 10u op het Theaterplein. Iedereen die zin heeft kan daarna naar Brussel trekken voor een aansluitende manifestatie. Meer informatie vind je in het evenement op facebook: www.facebook.com/events/333763370657925/.

We rekenen echt op massale aanwezigheid van alle burgers, jong en oud. Deze laatste mars voor de verkiezingen moet de luidste en krachtigste mars in Antwerpen worden die er al geweest is. Deze editie moet fenomenaal worden.

Alvast hartelijk dank voor de hulp om dit bericht massaal te verspreiden onder vrienden, familie, buren, collega’s, ... .

Een organisatie en oproep van Youth en Students for Climate Antwerpen,

in samenwerking met Grootouders voor het klimaat België, Ademloos, Straten-Generaal, UAntwerp Climate Team, Citizen Spring, Climaxi, Hart boven hard, Tractie, Klimaatrobuust Sint-Andries, Commons Lab Antwerpen, Teachers for Climate, Scientists4Climate, Fameus, Filter café Filtré, Greenpeace en Youth for Climate SupportersVoor de tweede keer op rij zal op vrijdag 24 mei ‘Global Strike For Future’ plaatsvinden.

Koen Wynants